Wspólna Przestrzeń – Wspólna Wartość

Informujemy, iż został rozstrzygnięty konkurs pn.: “Wspólna Przestrzeń – Wspólna Wartość”, który był adresowany do sołectw gminy Kamienna Góra i ogłoszony dnia 3 czerwca 2016 roku.

Celem konkursu była poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz estetyki sołectw gminy Kamienna Góra.

W konkursie udział brało również sołectwo Czadrów, którego złożony projekt uzyskał wsparcie finansowe w kwocie 3000 zł.

Organizatorem konkursu była Gmina Kamienna Góra, która udziela wsparcia finansowego w formie opłacenia wydatków związanych z realizacją projektu.

Dzięki złożonemu projektowi w sołectwie Czadrów zostanie upiększona przestrzeń przy przystankach autobusowych w formie gabionów z kwiatami.

Informujemy, iż skromnego wkładu finansowego do projektu udzieliło Stowarzyszenie Brama Czadrowska, którego głównym celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie gminy Kamienna Góra, ze szczególnym uwzględnieniem sołectwa Czadrów.

Pamiętaj, że zawsze możesz przekazać na rzecz stowarzyszenia dowolną kwotę, jak również przekazywać 1% podatku. Każda wpłata pomoże zrealizować zadania w sołectwie Czadrów.

Dane stowarzyszenia wraz z numerem rachunku bankowego dostępne tutaj.
Spis zrealizowanych zadań dostępny tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment