Boże Ciało

Dnia 31 maja 2018 roku przypada jedno z najważniejszych świąt kościoła katolickiego Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie zwane także Świętem Ciała i Krwi Pańskiej, a w tradycji ludowej Boże Ciało. Święto zostało ustanowione w 1317 roku przez papieża Jan XXII jako dzień poświęcony Najświętszemu Sakramentowi. W Polsce po raz pierwszy wprowadził tę uroczystość biskup Nankier w 1320 roku w diecezji krakowskiej. W 1420 roku na synodzie gnieźnieńskim uznano uroczystość za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w państwie. W późnym średniowieczu i w renesansie największym sanktuarium kultu Bożego Ciała…

Pokaż więcej

Odpust ku czci św. Anny

Dnia 24 lipca 2016 roku o godz. 15.00 w Krzeszowie miał miejsce odpust ku czci św. Anny – babci Pana Jezusa i matki Najświętszej Maryi Panny. Mszy Św. odpustowej  przewodniczył Ks. Biskup Marian Buczek. Na tą Eucharystię zostało zaproszonych wielu kapłanów z dwóch dekanatów kamiennogórskich. Wyjście procesyjne odbyło się spod Bazyliki w Krzeszowie trasą do kościółka na Górę św. Anny, gdzie odbyła się uroczysta Eucharystia. Krótki rys historyczny kościoła p.w. św. Anny Przypuszczalnie pierwszą kaplicę poświęconą św. Annie, wzniósł opat krzeszowski Franciszek Büthner w 1517 r.. Wzmianka o tej świątyni…

Pokaż więcej

Odpust ku czci św. Anny

W niedzielę, 24 lipca 2016 r. o godz. 15.00 będzie miał miejsce odpust ku czci św. Anny – babci Pana Jezusa i matki Najświętszej Maryi Panny. Mszy Św. odpustowej będzie przewodniczył Ks. Biskup Marian Buczek. Na tą Eucharystię zostało zaproszonych wielu kapłanów z dwóch dekanatów kamiennogórskich. Procesyjne wyjście spod krzeszowskiej Bazyliki o godz. 14.15. Również Społeczny Komitet Odbudowy Kościoła św. Anny zaprasza bardzo serdecznie mieszkańców Krzeszowa oraz okolicznych miejscowości na Górę św. Anny oraz na Piknik Rodzinny po zakończeniu Eucharystii. Krótki rys historyczny kościoła p.w. św. Anny Przypuszczalnie pierwszą kaplicę…

Pokaż więcej

Boże Ciało

Dziś dnia 04.06.2015 r. przypada jedno z najważniejszych świąt kościoła katolickiego. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie zwane także Świętem Ciała i Krwi Pańskiej, a w tradycji ludowej Boże Ciało, zostało ustanowione w 1317 roku przez papieża Jan XXII jako dzień poświęcony Najświętszemu Sakramentowi. W Polsce po raz pierwszy wprowadził tę uroczystość biskup Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W 1420 na synodzie gnieźnieńskim uznano uroczystość za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w państwie. W późnym średniowieczu i w renesansie największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w Polsce był…

Pokaż więcej

Boże Ciało

Jak co roku w całym kraju odbyło się jedno z najważniejszych świąt kościoła katolickiego. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie zwane także Świętem Ciała i Krwi Pańskiej, a w tradycji ludowej Boże Ciało, zostało ustanowione w 1317 roku przez papieża Jan XXII jako dzień poświęcony Najświętszemu Sakramentowi. W Polsce po raz pierwszy wprowadził tę uroczystość biskup Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W 1420 na synodzie gnieźnieńskim uznano uroczystość za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w państwie. W późnym średniowieczu i w renesansie największym sanktuarium kultu Bożego Ciała…

Pokaż więcej

Okolica – Krzeszów

Krzeszów to malownicza wieś położona w powiecie kamiennogórskim. W 1242 księżna Anna, wdowa po Henryku Pobożnym, ufundowała w Krzeszowie klasztor benedyktynów sprowadzonych z czeskich Opatovic. Jej wnuk Bolko I Surowy, wówczas książę jaworski, w 1289 wykupił dobra klasztorne, a w 1292 ufundował opactwo cystersów, którzy przybyli z Henrykowa. Kościół klasztorny stał się mauzoleum książąt świdnicko-jaworskich. Spoczęli tu: Bolko I Surowy, Bolko (zmarły wcześnie syn Bolka I), Bernard świdnicki, Henryk I jaworski, Henryk II świdnicki, Bolko II Mały. Dzięki nadaniom książęcym i prywatnym opactwo stało się jednym z największych posiadaczy ziemskich…

Pokaż więcej