Informacja Wojewody Dolnośląskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem

Informacja Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego w związku z sytuacją związaną  z zagrożeniem koronawirusem (stan na 10 kwietnia, godz. 18:00). Na terenie województwa dolnośląskiego jest 637 potwierdzonych przypadków zachorowania na COVID-19. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce: 5955. Aktualne dane dla województwa dolnośląskiego: liczba osób objętych kwarantanną lub izolacją – 5100, liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym –1404, liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na COVID-19 – 255. Więcej informacji w tagach koronawirus.

Pokaż więcej

Oddalił się z DCR-u i uderzył w betonowy słup energetyczny

W dniu 10 kwietnia 2020 roku przed godz. 19 na ul. Janusza Korczaka w Kamiennej Górze (droga do Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji) doszło do zdarzenia drogowego. 45-letni pacjent rehabilitacji neurologicznej, pomimo zakazu i bez wiedzy personelu opuścił teren szpitala. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wyjechał do sklepu. Jadąc w kierunku Kamiennej Góry, podczas manewru wyprzedzania zjechał z drogi i uderzył w betonowy słup energetyczny. Na miejsce wezwano Pogotowie Energetycznie i zespół ratownictwa medycznego. Kierowca doznał ogólnych obrażeń, jednak odmówił pomocy medycznej.

Pokaż więcej

Zmarło kolejnych 6 osób zakażonych koronawirusem

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że mamy 213 nowych, potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (77), wielkopolskiego (38), łódzkiego (31), podlaskiego (16), podkarpackiego (15), małopolskiego (10), lubelskiego (10), dolnośląskiego (9), opolskiego (4), pomorskiego (2), lubuskiego (1). Z przykrością informujemy o śmierci 6 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 87 – M Poznań, 82-M Poznań, 69-K Bydgoszcz, 75-M Wrocław, 71-K Bolesławiec, 73-M Kraków. Liczba zakażonych koronawirusem: 5955/181 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). Więcej informacji w tagach koronawirus.

Pokaż więcej

Kolejni ozdrowieńcy

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski poinformował, że na terenie województwa dolnośląskiego wśród osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 są kolejne 3 osoby, których ponowne wyniki testu laboratoryjnego okazały się negatywne. Oznacza to, że pacjenci są zdrowi. Są to: dwie starsze kobiety i starszy mężczyzna. Więcej informacji w tagach koronawirus.

Pokaż więcej

Kary pieniężne dla trzech mieszkańców powiatu kamiennogórskiego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze nałożył kary pieniężne w kwocie po 5000 zł, na trzech mieszkańców powiatu kamiennogórskiego, którzy nie stosowali się do warunków i obowiązku kwarantanny. Przypominamy! W przypadku ujawnienia przez policjantów rażącego nieprzestrzegania przepisów, osoby, które lekceważą obowiązujące obostrzenia, muszą liczyć się ze srogimi karami finansowymi. Zostając w domu, ograniczasz ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i dbasz o życie oraz zdrowie swoich bliskich. Pamiętajmy, że w tym niezwykle trudnym dla każdego z nas czasie, musimy wziąć odpowiedzialność za życie…

Pokaż więcej

Urząd Gminy w Marciszowie ogłosił nabór na stanowisko Sekretarza Gminy

Urząd Gminy w Marciszowie ogłosiło nabór na stanowisko Sekretarza Gminy. Ofertę należy złożyć osobiście w Punkcie Interesanta zlokalizowanym na parterze budynku w Urzędzie Gminy Marciszów lub przesłać na adres Urzędu Gminy ul. Szkolna 6, 58 – 410 Marciszów,  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko Sekretarza Gminy”, z podaniem na kopercie swojego imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wojt@marciszow.pl  w tytule wiadomości wpisując „nabór na stanowisko Sekretarza Gminy” w terminie do 22 kwietnia 2020 roku (decyduje data wpływu do urzędu). Planowany termin…

Pokaż więcej

Zmarła kolejna osoba zakażona koronawirusem

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że mamy 167 nowych, potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: dolnośląskiego (60), śląskiego (34), warmińsko-mazurskiego (15), małopolskiego (10), zachodniopomorskiego (10), kujawsko-pomorskiego (10), wielkopolskiego (8), lubelskiego (7), podlaskiego (5), lubuskiego (4), pomorskiego (2), opolskiego (1), świętokrzyskiego (1). Z przykrością informujemy o śmierci 1 osoby zakażonej koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 88-M Lublin. Liczba zakażonych koronawirusem: 5742/175 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). Więcej informacji w tagach koronawirus. Foto: gov.pl

Pokaż więcej

30 tysięcy złotych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze

W dniu 6 kwietnia br., na wniosek prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze, Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego jednogłośnie podjął uchwałę o przekazaniu 30 tys. zł na rzecz szpitala. Środki wykorzystane zostaną na walkę z postępującą pandemią koronawirusa. Dzięki nim utworzone zostaną dodatkowe stanowiska medyczne na oddziałach placówki, wyposażone w łóżka z kardiomonitorami niezbędnymi do monitorowania stanu pacjentów.

Pokaż więcej

Remont wiaty peronowej kamiennogórskiego dworca

Trwa renowacja zabytkowej wiaty peronowej kamiennogórskiego dworca PKP. Drewniane elementy konstrukcji zostały zdemontowane i poddane czyszczeniu. Obecnie przygotowywany jest fundament, który posłuży do przymocowania słupków konstrukcyjnych wiaty. Przypominamy, że ekspertyza, którą zamówił zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe wykazała, że konstrukcja obiektu była w dobrym stanie technicznym i można było poddać ją renowacji. Prezentujemy obecny stan prac remontowych.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej