Urząd Gminy w Marciszowie ogłosił nabór na stanowisko Sekretarza Gminy

Urząd Gminy w Marciszowie ogłosiło nabór na stanowisko Sekretarza Gminy. Ofertę należy złożyć osobiście w Punkcie Interesanta zlokalizowanym na parterze budynku w Urzędzie Gminy Marciszów lub przesłać na adres Urzędu Gminy ul. Szkolna 6, 58 – 410 Marciszów,  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko Sekretarza Gminy”, z podaniem na kopercie swojego imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wojt@marciszow.pl  w tytule wiadomości wpisując „nabór na stanowisko Sekretarza Gminy” w terminie do 22 kwietnia 2020 roku (decyduje data wpływu do urzędu). Planowany termin zatrudnienia maj 2020 roku.

Więcej informacji tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment