Zakończono remont wiaty peronowej w Kamiennej Górze

Zakończono renowację zabytkowej wiaty peronowej kamiennogórskiego dworca PKP. Zdemontowano już ogrodzenie i można korzystać z obiektu. Przypominamy, że ekspertyza, którą zamówił zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe wykazała, że konstrukcja obiektu była w dobrym stanie technicznym i można było poddać ją renowacji. Remont tego pięknego obiektu przeprowadziła kamiennogórska firma, która w przetargu złożyła najkorzystniejszą ofertę w kwocie 123 tys. złotych.Odtworzono wszystkie stopy fundamentowe, każdy betonowy element został rozebrany i wybudowany na nowo. Część słupów drewnianych została poddana regeneracji, a na nowych elementach zostały odtworzone zdobienia i detale architektoniczne. Cały…

Pokaż więcej

Wiecha na kamiennogórskim dworcu

Przypominamy, że trwa remont wiaty peronowej kamiennogórskiego dworca. Na drewnianej konstrukcji zawisła wiecha, symbolizująca zakończenie prac konstrukcyjnych. Rozpoczęto kolejny etap, związany z kryciem dachu. Prezentujemy obecny stan prac remontowych. Cały proces remontu kamiennogórskiej wiaty peronowej dostępny tutaj.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Montaż wiaty peronowej kamiennogórskiego dworca

Trwa montaż drewnianej wiaty peronowej kamiennogórskiego dworca. Przypominamy, że zamontowano już słupy drewniane do betonowych elementów nośnych obiektu. Kontynuowany jest montaż płatwi. We wszystkich elementach przestrzennego rusztu drewnianego konstrukcji wiaty utrzymano zdobienia elementów, szczególnie na słupach i mieczach. Prezentujemy obecny stan prac remontowych.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Zamontowano słupy drewniane wiaty peronowej

Ukończono kolejny etap montażu wiaty peronowej na stacji kolejowej w Kamiennej Górze. Zamontowano wszystkie słupy drewniane do betonowych elementów nośnych obiektu. Przypominamy, że odtworzono wszystkie stopy fundamentowe, każdy betonowy element został rozebrany i wybudowany na nowo. Część słupów drewnianych została poddana regeneracji, a na nowych elementach zostały odtworzone zdobienia i detale architektoniczne. Prezentujemy obecny stan prac remontowych.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Montują wiatę peronową kamiennogórskiego dworca

Trwa montaż wiaty peronowej na stacji w Kamiennej Górze. Drewniane słupy konstrukcyjne montowane są do przygotowanego wcześniej fundamentu. Przypominamy, że część drewnianych elementów starej konstrukcji została poddana renowacji, a elementy nowe wykonane zgodnie z pierwotnym wyglądem. Prezentujemy obecny stan prac remontowych.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Remont wiaty peronowej kamiennogórskiego dworca

Trwa renowacja zabytkowej wiaty peronowej kamiennogórskiego dworca PKP. Drewniane elementy konstrukcji zostały zdemontowane i poddane czyszczeniu. Obecnie przygotowywany jest fundament, który posłuży do przymocowania słupków konstrukcyjnych wiaty. Przypominamy, że ekspertyza, którą zamówił zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe wykazała, że konstrukcja obiektu była w dobrym stanie technicznym i można było poddać ją renowacji. Prezentujemy obecny stan prac remontowych.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Trwa remont wiaty peronowej w Kamiennej Górze

Trwają prace remontowe wiaty peronowej na dworcu PKP w Kamiennej Górze. Cała drewniana konstrukcja jest demontowana. Przypominamy, że ekspertyza, którą zamówił zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe wykazała, że konstrukcja obiektu jest w dobrym stanie technicznym i można poddać ją renowacji. Prezentujemy obecny stan prac remontowych.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Ruszył remont drewnianej wiaty na dworcu PKP w Kamiennej Górze

Ruszyły prace remontowe wiaty peronowej na dworcu PKP w Kamiennej Górze. Po wykonaniu prac ziemnych związanych z odprowadzaniem wody, prace konserwatorskie prowadzone są na drewnianej konstrukcji wiaty. O przygotowaniach do remontu tego pięknego obiektu informowaliśmy już w lipcu ubiegłego roku. Przypominamy, że ekspertyza, którą zamówił zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe wykazała, że konstrukcja obiektu jest w dobrym stanie technicznym. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Remontują wiatę dworca PKP w Kamiennej Górze

Ruszył remont wiaty peronowej na dworcu PKP w Kamiennej Górze. Obecnie trwają prace ziemne związane z odprowadzaniem wody. O przygotowaniach do remontu tego pięknego obiektu informowaliśmy w lipcu ubiegłego roku. Po zakończeniu prac ziemnych odrestaurowana zostanie drewniana konstrukcja wiaty dworcowej. Ekspertyza, którą zamówił zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe wykazała, że konstrukcja obiektu jest w dobrym stanie technicznym. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Remont wiaty peronowej w Kamiennej Górze

Wiata peronowa na dworcu PKP w Kamiennej Górze ogrodzona. Przypominamy, że niebawem odbędzie się remont tego pięknego obiektu. Ekspertyzę zamówił zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe. Badania na zlecenie firmy architektonicznej, która przygotowuje dokumentację wykonawczą przeprowadzili przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ekspertyza wskazała, że konstrukcja jest w dobrym stanie technicznym. W przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła kamiennogórska firma, która wykona remont w kwocie 123 tys. złotych.

Pokaż więcej