Zwyczaje i tradycje Świąt Wielkanocnych

W środę, 13 kwietnia br. uczniowie klasy IIa ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w lekcji „Tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych” zorganizowanej w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, aktywnie włączając się do „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”. Cykl wycieczek organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Tematem zajęć był czas Wielkiego Postu oraz tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych. Uczestnicy zajęć mogli podziwiać piękne, kolorowe palmy, pisanki, kraszanki. Poznali symbolikę wielkanocnego koszyczka oraz zwyczaje Wielkanocnego Poniedziałku. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w rozmowach. Na koniec uczestniczyli w warsztatach plastycznych. Każde dziecko wykonało zawieszkę – włóczkowego kurczaka. Na zakończenie wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie, z dumą prezentując swoje arcydzieła – wielkanocne, włóczkowe kurczaki.

Opiekę nad uczestnikami lekcji muzealnej sprawowali: Karolina Janik – wychowawczyni klasy, Anna Olszewska – nauczyciel.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment