8000 sadzonek dębu i buka na Górze Parkowej

Rozpoczęły się nasadzenia drzew w obszarze leśnym na Górze Parkowej przy ul. Juliusza Słowackiego w Kamiennej Górze. Do końca kwietnia zostanie tam zasadzonych 8 tysięcy młodych dębów i buków.

Akcję prowadzi wydział infrastruktury i ochrony środowiska w kamiennogórskim ratuszu, który nawiązał współpracę z firmą Posadzimy.pl. Koszt tej operacji będzie dla miasta jedynie symboliczny.

– Zawarliśmy porozumienie, na mocy którego miasto Kamienna Góra będzie zobowiązane wydać równowartość kosztów nasadzeń na doposażenie placu zabaw przy ul. Kościuszki w Kamiennej Górze. Pojawią się tam nowe urządzenia dla dzieci – mówi Magdalena Bręśkiewicz kierownik wydziału infrastruktury i ochrony środowiska.

Miasto Kamienna Góra każdego roku dokonuje przeglądu stanu drzewostanu w miejskich lasach. W ramach standardowych zabiegów związanych z gospodarką leśną usuwane są drzewa chore oraz wywroty i złomy. Nasadzenia są prowadzone w celu zapewnienia ciągłości utrzymania drzewostanu.

Góra Parkowa (511 m n.p.m.) to popularne miejsce wypoczynku i rekreacji oraz miejsce z bogatą historią. Choć to tereny śródmiejskie znajdziemy tu 14-hektarowy las, a obszar rekreacyjno — wypoczynkowy ma powierzchnię 11,5 hektara. Pierwsze założenia parkowe pojawiły się na górze na początku XX w. Funkcjonował tu także miejski tor saneczkowy.

W innej części parku znajdował się ewangelicki cmentarz, ale nekropolia nie przetrwała do naszych czasów. Zachowało się kilka historycznych pomników m.in. upamiętniających wojny prusko – austriackie. Jest tu także pomnik ofiar II wojny światowej.

Obecnie w parku można odwiedzić m.in. ścieżką historyczną z ekspozycją dawnego uzbrojenia z okresu II wojny światowej i czasów późniejszych. Stanowi ona uzupełnienie dla podziemnej trasy turystycznej Arado, której wejście ulokowano u podnóża góry. Na szczycie stoi przekaźnik telewizyjny.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment