Zimowe obserwacje zwierzyny grubej

Dnia 28 stycznia 2017 roku na terenie Nadleśnictwa Kamienna Góra odbyła się jedna z wielu zaplanowanych inwentaryzacji zwierzyny metodą dużych powierzchni tzw. “bloków taksacyjnych”. Wcześniej taką obserwację wykonano w Leśnictwach: Sędzisław, Wieściszowice, Szarocin, Jarkowice, Borówno, Podlesie.

Metodykę obserwacji, jej cel oraz podział zadań omówiono na specjalnie przygotowanej naradzie w Nadleśnictwie Kamienna Góra, która odbyła się dnia 16 stycznia 2017 roku.

Na części nadleśnictwa zostały wyznaczone dwa bloki w Leśnictwach: Dobromyśl i Lubawka. Nadleśnictwo zaprosiło do współpracy przedstawicieli kół łowieckich: Odyniec Jelenia Góra oraz Knieja Lubawka, które na tych terenach dzierżawią obwody łowieckie.

Rozprowadzający – wyznaczeni przez Nadleśniczego koordynatorzy – rozwieźli w teren wszystkich obserwatorów i rozpoczęło się liczenie. Pomimo mało sprzyjających warunków atmosferycznych, rzetelna praca logistyczna koordynatorów bloków i ofiarna praca obserwatorów sprawiła, że całe wielkie przedsięwzięcie zostało przeprowadzone sprawnie, bez żadnych zakłóceń.

Karty z obserwacji zostaną przekazane do prof. Bolesława Bobka, który wraz ze swoimi pracownikami z Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dokonają stosownych obliczeń. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji pokażą stan zwierzyny, który będzie podstawą do rzetelnego zaplanowania planu odstrzału zwierzyny grubej na najbliższy sezon łowiecki.

Wyniki tej inwentaryzacji są również ważne w kontekście prac przygotowawczych do Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego na lata 2017 – 2027.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment