Apel do hodowców drobiu w sprawie H5N8

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek. Przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji:

– zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
– nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
– nie pić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
– stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
– stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
– przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Każdy właściciel drobiu ma obowiązek zgłosić się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kamiennej Górze, w celu zarejestrowania miejsca utrzymywania drobiu w Rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że otrzymane w dniu 27.01.2017 r. w godz. porannych wyniki badań labolatoryjnych potwierdziły wystąpienia wirusa H5N8 (grypa ptaków) u dwóch martwych łabędzi, które zostały znalezione na Zalewie w Kamiennej Górze od strony ulicy Leśnej w dniu 24.01.2017 r.

W obrębie Zalewu w dniu 26.01.2017r. zgłoszono jeszcze jeden (poza zidentyfikowanymi wcześniej) przypadek znalezienia martwego łabędzia, mogącego być nosicielem wirusa H5N8.

Wirus H5N8 cechuje się dużą odpornością na działanie czynników środowiska, w związku z czym łatwo i szybko rozprzestrzenia się w otoczeniu.

Zaleca się ograniczenie ruchu, a zwłaszcza spacerów ze zwierzętami w okolicach Zalewu w Kamiennej Górze, w celu ograniczenia powstawania skupisk ptactwa, wstrzymanie się z dokarmianiem dzikiego ptactwa wodnego, na terenie całego miasta Kamienna Góra, za wyjątkiem kontrolowanego dokarmiania prowadzonego przez zarządców obiektów wodnych połączonego z codziennym sprawdzeniem stanu zwierząt.

Przypadki znalezienia padłych ptaków (łabędzi, dzikich gęsi, czapli, kormoranów a także większych skupisk padłych kaczek, łysek, siewek, perkozów, mew) należy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze – telefon 75 743 02 64.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment