Zgłaszają uwagi wobec planowanego korytarza kolejowego w naszym regionie

Wobec zaprezentowanego przez Centralny Port Komunikacyjny korytarza kolejowego i wariantów przebiegu linii kolejowych przez miejscowości Czadrów i Krzeszów zgłoszone zostały merytoryczne uwagi do Strategicznego Studium Lokalizacyjnego.

Przypominamy, że jeden z wariantów prowadził linię kolejową na wybudowanej ścieżce rowerowej Kamienna Góra-Krzeszów, inny przecinał miejscowości Czadrów i Krzeszów, w tym kościół i Inkubator Przedsiębiorczości w Czadrowie oraz inne zabudowania mieszkalne.

Merytoryczne uwagi do zaproponowanego korytarza kolejowego zostały wystosowane przez Gminę Miejską i Wiejską Kamienna  Góra, radnego, sołtys i radę sołecką miejscowości Czadrów, oraz mieszkańców.

Jak zapewnia Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK, wszystkie zgłoszone uwagi zostaną sprawdzone przez specjalistów i od ich wyników, badań środowiskowych oraz szczegółowych uwarunkowań technicznych zostaną zaprojektowane przyszłe linie kolejowe CPK. Zaproponowane na wstępnym etapie przebiegi linii kolejowych nie przesądzają o lokalizacji tras, a jedynie definiują korytarze o szerokości kilku kilometrów.

Uwagi można zgłaszać do 10 marca włącznie. Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.
Należy wybrać  Ciąg nr 9, linia kolejowa 267 i 268. W polu Nr arkusza należy wpisać: 2.

Więcej informacji w tagach CPK

Warianty przebiegu linii kolejowych
Share

Zobacz inne

Leave a Comment