Horyzontalny rozkład jazdy

Na wiele zapytań dotyczących przebiegu linii kolejowej dużych prędkości na odcinku Świdnica-Lubawka przypominamy, że wariant inwestorski mamy poznać w tym kwartale, do czerwca br. Dotychczas taki wariant zaprezentowano dla odcinka nowej linii kolejowej Katowice-Ostrawa. Jeżeli ukaże się wariant inwestorski dotyczący naszego regionu, natychmiast go zaprezentujemy. Obecnie CPK zaprezentowało m.in. schemat oferty przewozowej w horyzoncie do 2050 roku, który przedstawia stan docelowy, jaki ma zostać osiągnięty po zakończeniu wszystkich planowanych inwestycji realizowanych przez dwóch kolejowych inwestorów: CPK i PKP PLK. Artykuły na temat trasy linii kolejowej dużych prędkości w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego prezentujemy…

Pokaż więcej

CPK zmienia program realizacji projektu w zakresie terminów

Przypominamy, że na przełomie września/października br. mieliśmy poznać wybór wariantu inwestorskiego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości na odcinku Świdnica-Lubawka w tym miejscowości Czadrów, Przedwojów (ciąg nr 9, linia nr 268). Na wiele zapytań informujemy, że CPK zmieniło program realizacji projektu w zakresie terminów. Wybór wariantu inwestorskiego poznamy w II kwartale 2023 roku. Jak poinformowało CPK, powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością wydłużenia projektu, określając początek realizacji jako Wrocław (poprzednio Żarów) oraz analizą możliwości wprowadzenia ruchu towarowego na pełnym zakresie projektu, co w konsekwencji przedkłada się na sporządzenie dodatkowych analiz i przesunięcie…

Pokaż więcej

Reportaż “Uwagi” w sprawie CPK

Zapraszamy do obejrzenia reportażu zrealizowanego przez reporterów „Uwagi”. Reportaż dotyczy budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i dramatu tysięcy ludzi, którzy będą musieli opuścić swoje domy. W reportażu fragmenty dotyczące również naszego regionu (Przedwojów, Czadrów). Reporterzy “Uwagi” uczestniczyli w spotkaniu z mieszkańcami i parlamentarzystkami w Krzeszowie, co prezentowaliśmy tutaj. Przypominamy, że w ramach projektu CPK przewidziano realizację linii kolejowej dużych prędkości do 250 km/h, a także dla ruchu regionalnych ekspresów oraz pociągów towarowych mogących rozwijać prędkość do 160 km/h. Wśród zaplanowanych przez CPK wariantów przebiegu linii kolejowych znalazł się Ciąg nr 9…

Pokaż więcej

Budowa CPK i kolei dużych prędkości – szanse i zagrożenia

Z inicjatywy parlamentarzystek RP Zofii Czernow oraz Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej w krzeszowskiej sali Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Gminy Kamienna Góra odbyło się dziś (poniedziałek, 20 czerwca) zapowiadane spotkanie z mieszkańcami gminy Kamienna Góra pod nazwą “Budowa CPK i kolei dużych prędkości – szanse i zagrożenia”. Na spotkanie z parlamentarzystkami stawili się głównie mieszkańcy miejscowości Przedwojów i Czadrów, którzy obawiają się wywłaszczeń domów i skali zniszczeń, jaką niesie planowana w obecnym kształcie inwestycja budowy szybkiej kolei. Podczas spotkania obecni byli również reporterzy “Uwagi”, programu emitowanego na antenie TVN. Grupa parlamentarzystów popiera liczne protesty mieszkańców…

Pokaż więcej

Spotkanie w sprawie kolei szybkich prędkości

Z inicjatywy parlamentarzystów RP Zofii Czernow oraz Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej w najbliższy poniedziałek odbędzie się spotkanie otwarte z mieszkańcami gminy Kamienna Góra pod nazwą: “Budowa CPK i kolei dużych prędkości – szanse i zagrożenia”. Spotkanie odbędzie się 20 czerwca 2022 roku o godz. 18 w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym Gminy Kamienna Góra w Krzeszowie przy ul. Kalwaria 1. Więcej informacji o CPK prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Rada Gminy Kamienna Góra przeciwna wariantom linii kolejowej dużych prędkości

W środę, 27 kwietnia Rada Gminy Kamienna Góra podejmie głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przebiegu proponowanych na terenie gminy Kamienna Góra wariantów trasy linii kolejowej dużych prędkości w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Uchwała zostanie przekazana Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Infrastruktury, Zarządowi Spółki Centralny Port Komunikacyjny spółka z o.o., Pełnomocnikowi Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wiadomości Wojewodzie Dolnośląskiemu i Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego. Przypominamy, że Gmina Wiejska Kamienna Góra i jej mieszkańcy wyrazili zdecydowany sprzeciw względem zaproponowanych wariantów przebiegu nowych linii kolejowych.…

Pokaż więcej

Stanowisko Gminy Wiejskiej Kamienna Góra ws. wariantów linii kolejowej CPK

Przedstawiam oficjalne stanowisko Gminy Kamienna Góra dot. zaproponowanych 3 wariantów linii kolejowej CPK, w ramach trwających konsultacji społecznych. Stanowisko dziś zostało wysłane do firmy BBF, która opracowuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe oraz do spółki CPK. Więcej informacji o CPK prezentujemy tutaj. Kamienna Góra, dnia 15 kwietnia 2022 r. BBF Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 461 60-451 Poznań Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 142B 02-305 Warszawa dotyczy: stanowiska Gminy Kamienna Góra względem przebiegu wariantów linii kolejowej dużych prędkości relacji Żarów – Świdnica –Wałbrzych – Granica Państwa, przedstawionych w dniu 05.04.2022…

Pokaż więcej

II tura konsultacji z mieszkańcami gminy Marciszów

W środę, 6 kwietnia w Domu Kultury w Marciszowie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące prowadzonych prac nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym dla projektu budowy linii kolejowej dużych prędkości Żarów-Świdnica-Wałbrzych-granica państwa. Konsultacje z udziałem mieszkańców gminy Marciszów i władz gminy prowadzone były przez wykonawcę studium wraz z inwestorem. Podczas spotkania zaprezentowano wariant przebiegu linii kolejowej na terenie gminy Marciszów. Mieszkańcom gminy projektanci i przedstawiciel CPK wyjaśniali wątpliwości związane z przebiegiem linii, hałasem, budową nowego wiaduktu nad linią kolejową i koniecznością ewentualnego wywłaszczenia. Z dokumentacji projektowej wynika, że linia kolejowa dużych prędkości przebiegać będzie…

Pokaż więcej

Wariant samorządowy łącznika do Kamiennej Góry wciąż jest rozważany

Komunikat urzędu miasta w Kamiennej Górze Urząd miasta w Kamiennej Górze zaprezentował „wariant samorządowy” przebiegu kolejowego łącznika linii dużych prędkości do dworca kolejowego w Kamiennej Górze. Wytyczono go poza terenem zurbanizowanym i w ocenie urzędników ratusza jego realizacja mogłaby odbyć się, bez większych strat w infrastrukturze miejskiej i wywoływania dolegliwości dla mieszkańców. – Wciąż staramy się przekonać projektantów, że jest to najlepsza możliwa opcja, mimo wyższych kosztów jej budowy – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz. Przy tej okazji urząd miasta dementuje nieprawdziwe informacje, które zaczęły krążyć w dyskusji o planach włączenia…

Pokaż więcej

II tura konsultacji z mieszkańcami gminy Kamienna Góra

W sali Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Krzeszowie odbyła się dzisiaj (wtorek, 5 kwietnia) II tura konsultacji społecznych w sprawie projektu linii kolejowej dużych prędkości, która ma przebiegać przez miejscowości Czadrów i Przedwojów. Podczas spotkania zaprezentowano 3 wstępne warianty przebiegu linii kolejowej Żarów–Świdnica–Wałbrzych–granica państwa, które prezentowaliśmy tutaj. Mieszkańcom gminy projektanci i przedstawiciel CPK starali się wyjaśnić liczne wątpliwości związane z przebiegiem linii, hałasem, drganiami, koniecznością wywłaszczeń i ewentualnych rozbiórek budynków. To nie uspokoiło nastrojów. Większość obecnych w sali zdecydowanie nie popierała wspomnianej inwestycji, tym bardziej że Czesi swoją mają zacząć dopiero około…

Pokaż więcej

II tura konsultacji z mieszkańcami Kamiennej Góry

W sali kamiennogórskiego Centrum Kultury odbyła się dzisiaj (wtorek, 5 kwietnia) II tura konsultacji społecznych w sprawie projektu linii kolejowej dużych prędkości, której fragment ma przebiegać przez miasto Kamienna Góra. Przypominamy, że projektanci pracują obecnie nad wytyczeniem w Kamiennej Górze łącznika spinającego nową trasę kolei dużych prędkości z istniejącą linią kolejową Kamienna Góra – Jelenia Góra. Podczas spotkania z mieszkańcami projektanci i przedstawiciel CPK starali się wyjaśnić liczne wątpliwości związane z przebiegiem linii, hałasem, drganiami, koniecznością wywłaszczeń i ewentualnych rozbiórek budynków. To nie uspokoiło nastrojów. Większość obecnych w sali zdecydowanie…

Pokaż więcej

Konsultacje społeczne w sprawie projektu linii kolejowej dużych prędkości – II tura

Zapraszamy kamiennogórzan do udziału w II turze konsultacji społecznych w sprawie projektu linii kolejowej dużych prędkości, której fragment ma przebiegać przez Kamienną Górę. Odbędą się one w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami, które zaplanowano 5 kwietnia 2022 r., o godz. 16.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Projektanci pracują obecnie nad wytyczeniem w Kamiennej Górze łącznika spinającego nową trasę kolei dużych prędkości z istniejącą linią kolejową Kamienna Góra – Jelenia Góra. – Apeluję o uczestnictwo mieszkańców w tym spotkaniu, ponieważ przebieg trasowany w śladzie nieistniejącej linii kolejowej nr…

Pokaż więcej

CPK wznawia konsultacje – Nowe warianty tras kolejowych

Wójt Patryk Straus wziął dzisiaj (czwartek, 31 marca) udział w wideokonferencji z przedstawicielami spółki CPK oraz firmy BBF opracowującej na zlecenie CPK dokumentację pod nazwą Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe „Budowa linii kolejowych nr 267 i 268 na odc. Żarów – Świdnica – Wałbrzych – granica państwa”. Podczas spotkania przedstawione zostały 3 wstępne warianty przebiegu linii kolejowej Żarów–Świdnica–Wałbrzych–granica państwa. Podczas poprzednich konsultacji społecznych prezentowanych było 6 takich wariantów. Wszystkie 3 warianty prowadzone są przez miejscowości Czadrów i Przedwojów (gm. Kamienna Góra). WARIANT 1 WARIANT 2 WARIANT 3 Przypominamy, że II tura konsultacji społecznych…

Pokaż więcej

CPK wznawia konsultacje w Marciszowie

W środę 6 kwietnia 2022 roku o godz. 16:30 w Domu Kultury w Marciszowie odbędą się kolejne konsultacje społeczne dla mieszkańców gminy Marciszów w związku z prowadzonymi pracami dla projektu budowy linii kolejowej Żarów-Świdnica-Wałbrzych-granica państwa. Więcej informacji o Centralnym Porcie Komunikacyjnym tutaj. Przypominamy, że spółka CPK przygotowuje budowę 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 2000 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 roku.

Pokaż więcej

Konsultacje społeczne w sprawie projektu linii kolejowej dużych prędkości – II tura

We wtorek, 5 kwietnia 2022 roku o godz. 16 w sali widowiskowej kamiennogórskiego Centrum Kultury odbędą się kolejne konsultacje społeczne dla kamiennogórzan w związku z prowadzonymi pracami dla projektu budowy linii kolejowej Żarów-Świdnica-Wałbrzych-granica państwa. Konsultacje społeczne obejmą obszar gminy miejskiej Kamienna Góra. Konsultacje prowadzone są w celu poznania opinii mieszkańców miasta w sprawie, której dotyczą. Mają one charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów gminy. Więcej informacji o Centralnym Porcie Komunikacyjnym tutaj: https://czadrow24.pl/tag/cpk Przypominamy, że spółka CPK przygotowuje budowę 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z…

Pokaż więcej

CPK wznawia konsultacje

We wtorek, 5 kwietnia 2022 roku o godz. 19:30 w sali Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Krzeszowie odbędą się kolejne konsultacje społeczne dla mieszkańców gminy Kamienna Góra w związku z prowadzonymi pracami dla projektu budowy linii kolejowej Żarów-Świdnica-Wałbrzych-granica państwa. Podczas spotkania mieszkańcom gminy Kamienna Góra zostaną wskazane trzy warianty trasy linii kolejowej dużych prędkości, po przeprowadzonych w ubiegłym roku pierwszych konsultacjach. Więcej informacji o Centralnym Porcie Komunikacyjnym tutaj. Przypominamy, że spółka CPK przygotowuje budowę 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska.…

Pokaż więcej

CPK wznawia konsultacje

We wtorek, 5 kwietnia 2022 roku o godz. 16 w sali widowiskowej kamiennogórskiego Centrum Kultury odbędą się kolejne konsultacje społeczne dla kamiennogórzan w związku z prowadzonymi pracami dla projektu budowy linii kolejowej Żarów-Świdnica-Wałbrzych-granica państwa. Podczas spotkania mieszkańcom Kamiennej Góry zostaną wskazane trzy warianty trasy linii kolejowej dużych prędkości, po przeprowadzonych w ubiegłym roku pierwszych konsultacjach. Daty konsultacji społecznych dla mieszkańców gmin ościennych podamy niebawem. Więcej informacji o Centralnym Porcie Komunikacyjnym tutaj. Przypominamy, że spółka CPK przygotowuje budowę 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski…

Pokaż więcej

Radni wyrazili sprzeciw wobec przebiegu wariantów linii kolejowej CPK

Podczas dzisiejszej (środa, 27 października) Sesji Rady Gminy Kamienna Góra radni uchwałą wyrazili sprzeciw wobec przebiegu proponowanych na terenie gminy Kamienna Góra wariantów trasy linii kolejowej dużych prędkości w ramach inwestycji CPK. Analizując szczegółowo przedstawione przez CPK warianty przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, radni zdecydowali, że należy uniknąć fragmentaryzacji sołectw Czadrów i Przedwojów, które w obecnych wariantach zostają przecięte na pół. W obrębie korytarza na odcinku Czadrów-Przedwojów, w którym wytrasowano wstępne przebiegi linii kolejowej, znajduje się ponad 230 użytkowanych budynków, w tym nowej zabudowy oraz funkcjonuje kilkanaście wydanych decyzji o…

Pokaż więcej

Stanowisko miasta Kamienna Góra ws. trasowania linii szybkich prędkości CPK

Przypominamy, że trwa I tura konsultacji społecznych w związku z prowadzonymi pracami nad Studium Techniczno-Ekonomiczo-Środowiskowym dla projektu budowy linii kolejowej Żarów-Świdnica-Wałbrzych-granica państwa. W ramach projektu przewidziano realizację linii kolejowej dużych prędkości: do 250 km/h, a także dla ruchu regionalnych ekspresów oraz pociągów towarowych mogących rozwijać prędkość do 160 km/h. Więcej informacji o Centralnym Porcie Komunikacyjnym tutaj. Poniżej prezentujemy stanowisko miasta Kamienna Góra ws. trasowania linii szybkich prędkości CPK. Pojawienie się linii kolei dużych prędkości w Kamiennej Górze to ogromna szansa na poprawę dostępności komunikacyjnej całego regionu. Chcemy ją wykorzystać jak…

Pokaż więcej

Stanowisko gminy Kamienna Góra ws. trasowania linii szybkich prędkości CPK

Przypominamy, że trwa I tura konsultacji społecznych w związku z prowadzonymi pracami nad Studium Techniczno-Ekonomiczo-Środowiskowym dla projektu budowy linii kolejowej Żarów-Świdnica-Wałbrzych-granica państwa. W ramach projektu przewidziano realizację linii kolejowej dużych prędkości: do 250 km/h, a także dla ruchu regionalnych ekspresów oraz pociągów towarowych mogących rozwijać prędkość do 160 km/h. Więcej informacji o Centralnym Porcie Komunikacyjnym tutaj. POBIERZ LISTĘ POPARCIA Poniżej prezentujemy stanowisko gminy Kamienna Góra ws. trasowania linii szybkich prędkości CPK. Samorząd Gminy Kamienna Góra zdecydowanie krytycznie ocenia wstępne trasowania linii kolejowej nr 267 i 268 (Żarów – granica państwa),…

Pokaż więcej

Linia kolei dużych prędkości w Kamiennej Górze – spotkanie konsultacyjne

W czwartek, 30 września w sali gimnastycznej przy ul. Lubawskiej 8 w Kamiennej Górze odbyły się konsultacje społeczne w związku z prowadzonymi pracami nad Studium Techniczno-Ekonomiczo-Środowiskowym dla projektu budowy linii kolejowej Żarów-Świdnica-Wałbrzych-granica państwa. Zaproponowane warianty dostępne tutaj. Projektanci rozważają i konsultują obecnie sześć wariantów przebiegu torów w rejonie Kamiennej Góry. Jeśli trasa powstanie, pociągi będą mogły poruszać się po niej z maksymalną prędkością 250 km/h. Wszystkie rozpatrywane warianty zakładają budowę nowego torowiska na obrzeżach miasta. Do obecnego dworca kolejowego ma zostać doprowadzony łącznik. Obecnie przebieg łącznika jest rozważany w dwóch…

Pokaż więcej

Konsultacje społeczne w sprawie CPK

Dzisiaj (środa, 29 września) w sali Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Krzeszowie odbyły się konsultacje społeczne w związku z prowadzonymi pracami nad Studium Techniczno-Ekonomiczo-Środowiskowym dla projektu budowy linii kolejowej Żarów-Świdnica-Wałbrzych-granica państwa. Konsultacje dotyczyły przede wszystkim wariantów przebiegu linii kolejowych na obszarach miejscowości Czadrów i Przedwojów. Przypominamy, że CPK przedstawiło wstępne warianty przebiegu linii kolejowej w naszym regionie w ramach uchwalonego Strategicznego Studium Lokalizacyjnego. Zaproponowane warianty i harmonogram konsultacji dostępny tutaj. Zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie swoich uwag na adres mail: bbf@bbf.pl z dopiskiem “linia kolejowa Żarów – granica państwa” do 10…

Pokaż więcej

W Marciszowie odbyły się pierwsze konsultacje społeczne w sprawie CPK

Dzisiaj (wtorek, 21 września) odbyły się pierwsze w powiecie kamiennogórskim konsultacje społeczne w związku z prowadzonymi pracami nad Studium Techniczno-Ekonomiczo-Środowiskowym dla projektu budowy linii kolejowej Żarów-Świdnica-Wałbrzych-granica państwa. Pierwsze spotkanie z przedstawicielami wykonawcy i inwestora odbyło się w Domu Kultury w Marciszowie. Przypominamy, że w ramach projektu przewidziano realizację linii kolejowej dużych prędkości: do 250 km/h, a także dla ruchu regionalnych ekspresów oraz pociągów towarowych mogących rozwijać prędkość do 160 km/h. Wśród zaplanowanych przez CPK (Centralny Port Komunikacyjny) wariantów przebiegu linii kolejowych znalazł się Ciąg nr 9 dotyczący naszego regionu i…

Pokaż więcej

Konsultacje społeczne w Kamiennej Górze

Burmistrz miasta Kamienna Góra informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie projektu lokalizacji na terenie Kamiennej Góry linii kolejowej dużych prędkości w ramach budowy linii kolejowej Żarów-Świdnica-Wałbrzych-granica państwa. Konsultacje przeprowadzone będą w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się 30 września 2021 r., o godz. 16.00 w sali gimnastycznej przy ul. Lubawskiej 8 w Kamiennej Górze. Konsultacje społeczne obejmą obszar gminy miejskiej Kamienna Góra. Konsultacje prowadzone są w celu poznania opinii mieszkańców miasta w sprawie, której dotyczą. Mają one charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów gminy. Więcej…

Pokaż więcej

CPK: Harmonogram konsultacji społecznych

Przypominamy, że rusza I tura konsultacji społecznych w związku z prowadzonymi pracami nad Studium Techniczno-Ekonomiczo-Środowiskowym dla projektu budowy linii kolejowej Żarów-Świdnica-Wałbrzych-granica państwa. W ramach projektu przewidziano realizację linii kolejowej dużych prędkości: do 250 km/h, a także dla ruchu regionalnych ekspresów oraz pociągów towarowych mogących rozwijać prędkość do 160 km/h. Więcej informacji o Centralnym Porcie Komunikacyjnym pisaliśmy tutaj. CPK przedstawiło wstępne warianty przebiegu linii kolejowej w naszym regionie w ramach uchwalonego Strategicznego Studium Lokalizacyjnego. Poniżej prezentujemy harmonogram konsultacji społecznych, które się odbędą w naszym regionie. 21.09.2021godz. 16.00 – Dom Kultury w…

Pokaż więcej

Konsultacje społeczne w sprawie korytarza kolejowego

W związku z prowadzonymi pracami nad Studium Techniczno-Ekonomiczo-Środowiskowym dla projektu budowy linii kolejowej Żarów-Świdnica-Wałbrzych-granica państwa, wójt Patryk Straus zaprasza na konsultacje społeczne, które odbędą się w środę, 29 września o godz. 19.30 w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym Gminy Kamienna Góra w Krzeszowie, ul. Kalwaria 1. Konsultacje odbędą się z przedstawicielami wykonawcy i inwestora. Podczas spotkania należy przestrzegać obowiązujących obostrzeń w związku z pandemią COVID-19. Ograniczenia na dzień 15 września – maksymalna ilość uczestników to 150 osób oraz nakaz noszenia maseczki na twarzy zakrywającej usta i nos. Więcej informacji o Centralnym Porcie Komunikacyjnym…

Pokaż więcej

Nowa trasa kolejowa z Wrocławia do granicy z Czechami

Nowa trasa kolejowa z Wrocławia do granicy z Czechami. Umowa na studium wykonalności została podpisana. W skład kolejowej inwestycji wejdą linie nr 267 i 268: Żarów–Świdnica–Wałbrzych–granica państwa.  To będzie ponad 60-kilometrowy odcinek łączący Żarów, leżący na południowy zachód od Wrocławia, ze Świdnicą, Wałbrzychem i Lubawką na granicy polsko-czeskiej. Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała kontrakt na studium wykonalności na ten końcowy fragment tzw. szprychy nr 9. Przypominamy, że część kolejowa Programu Centralnego Portu Komunikacyjnego w całej Polsce wzbudza wiele kontrowersji. Wśród zaplanowanych przez CPK wariantów przebiegu linii kolejowych znalazła się wspomniana…

Pokaż więcej

Centralny Port Komunikacyjny. Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego

Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego poseł Paweł Hreniak poinformował na swoim profilu facebookowym, że dzisiaj (piątek 5 marca) odbyło się spotkanie Zespołu Parlamentarnego ds. Infrastruktury Transportowej na Dolnym Śląsku. Posiedzenie było poświęcone inwestycjom kolejowym prowadzonym w naszym regionie przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny. Linia kolejowa do Wrocławia i dalej – do granicy z Czechami, ma być jedną z pierwszych realizowanych w ramach CPK. Według planów cały odcinek ma powstać już w 2027 roku. Przypominamy, że w ramach programu kolejowego – Centralny Port Komunikacyjny, w województwie dolnośląskim powstanie 119 km nowych odcinków, składających…

Pokaż więcej

Gmina Kamienna Góra zgłosiła uwagi wobec planowanego korytarza kolejowego

Znane są już merytoryczne uwagi wystosowane przez Gminę Wiejską Kamienna Góra wobec zaproponowanego korytarza kolejowego przez CPK, o czym informowaliśmy we wcześniejszych artykułach. W związku z ogłoszonymi na stronie internetowej CPK konsultacjami społecznymi projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego, w imieniu gminy Kamienna Góra i społeczności lokalnej  zgłoszono następujące uwagi oraz spostrzeżenia: Treść uwagi: Należy zrezygnować z wariantu jasnoniebieskiego przebiegu linii kolejowej nr 267 i 268 (na odcinku od miejscowości Witków do granicy państwa w miejscowości Okrzeszyn) Uzasadnienie: Przebieg linii kolejowej w przedstawionym wariancie nie był konsultowany z władzami samorządowymi gminy Kamienna…

Pokaż więcej

CPK konsultuje nowy korytarz kolejowy Świdnica-Lubawka

Część kolejowa Programu Centralnego Portu Komunikacyjnego w całej Polsce wzbudziła wiele kontrowersji. W programie, który zakłada budowę 1600 km nowych linii prowadzących z 10 kierunków do planowanego Portu Lotniczego Solidarność i Warszawy będą wybudowane całkowicie nowe odcinki oraz z wyremontowane lub zmodernizowane fragmenty istniejącej infrastruktury kolejowej. Wśród zaplanowanych przez CPK wariantów przebiegu linii kolejowych znalazł się Ciąg nr 9 dotyczący naszego regionu i budowa nowej linii nr 268 Świdnica-Lubawka, w którym jeden z wariantów prowadzi linię kolejową na wybudowanej ścieżce rowerowej Kamienna Góra-Krzeszów, inny przecina miejscowości Czadrów i Krzeszów. Merytoryczne…

Pokaż więcej

Zgłaszają uwagi wobec planowanego korytarza kolejowego w naszym regionie

Wobec zaprezentowanego przez Centralny Port Komunikacyjny korytarza kolejowego i wariantów przebiegu linii kolejowych przez miejscowości Czadrów i Krzeszów zgłoszone zostały merytoryczne uwagi do Strategicznego Studium Lokalizacyjnego. Przypominamy, że jeden z wariantów prowadził linię kolejową na wybudowanej ścieżce rowerowej Kamienna Góra-Krzeszów, inny przecinał miejscowości Czadrów i Krzeszów, w tym kościół i Inkubator Przedsiębiorczości w Czadrowie oraz inne zabudowania mieszkalne. Merytoryczne uwagi do zaproponowanego korytarza kolejowego zostały wystosowane przez Gminę Miejską i Wiejską Kamienna  Góra, radnego, sołtys i radę sołecką miejscowości Czadrów, oraz mieszkańców. Jak zapewnia Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK,…

Pokaż więcej

Przygotowują uwagi do kontrowersyjnych propozycji nowych linii kolejowych

Gmina Miejska Kamienna Góra przygotowuje swoje uwagi do korytarza nowych linii kolejowych planowanych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Konsultacje ruszyły 10 lutego i trwają do 10 marca br. Przypominamy, że zaproponowane warianty przez CPK prowadzą linię kolejową na wybudowanej ścieżce rowerowej Kamienna Góra-Krzeszów lub przecinają zabudowania w miejscowości Czadrów i Krzeszów, o czym informowaliśmy wcześniej. Uwagi można przesłać pocztą lub składać drogą internetową. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie tutaj. W uwagach wystosowanych przez Gminę Miejską Kamienna Góra znajdzie się m.in. argument wybudowanej ścieżki rowerowej, przebiegu linii przez cenne…

Pokaż więcej

Czy planowana budowa szybkiej kolei rozjedzie ścieżkę rowerową?

4 marca br. CPK przedstawił swoje stanowisko wobec materiału Faktów TVN z 2 marca, które zarzuciło, że jedna z nitek tras szybkich kolei ma przebiegać przez ośrodek dla dorosłych z autyzmem i zaproponowane warianty przebiegów linii kolejowych były „pisane mazakiem po mapie przez domy, ogrody itp.”. CPK poinformowało, że żaden z przedstawionych przez spółkę wariantów nie przesądza o ostatecznym przebiegu linii kolejowych i trwają konsultacji projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL). Po zaprezentowaniu wariantów linii kolejowych, które mają prowadzić do planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego między Warszawą  i Łodzią, w całym kraju…

Pokaż więcej

Rząd zaplanował nowy korytarz kolejowy. Ruszy machina wywłaszczeniowa?

W ramach Programu kolejowego – Centralny Port Komunikacyjny, w województwie dolnośląskim powstanie 119 km nowych odcinków, składających się na linię dużych prędkości Warszawa – Wrocław – Wałbrzych – granica polsko-czeska (z połączeniem do Pragi). Mieszkańców naszego regionu powinien zainteresować Ciąg nr 9 (odgałęzienie do Wrocławia i granicy Polska/Czechy), który stanowi połączenie Centralnego Portu Komunikacyjnego i Warszawy z ważnymi ośrodkami zachodniej Polski oraz w relacjach międzynarodowych z Czechami (linia KDP do Pragi). Efektem tych prac planistycznych jest nowy korytarz kolejowy, zaprezentowany w trzech wariantach. Jeden z nich przedstawia linię kolejową na…

Pokaż więcej