Zapisy do Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze

Rozpoczyna się rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze. Do żłobka przyjmowane są dzieci na wniosek rodziców bądź prawnych opiekunów. Wnioski można składać w dniach 1 – 29 marca 2019 roku w siedzibie żłobka przy ul. Spacerowej 10, w godzinach od 8:00 do 14:00.

Wnioski można pobrać tutaj, na stronie internetowej zlobekkg.szkolnastrona.pl lub w siedzibie żłobka.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane wyłącznie dzieci, które zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Dzień otwarty odbędzie się w dniu 2 marca 2019 roku od godziny 10:00 do 12:00.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment