Zakończenie roku szkolnego klas IV ZSZiO

Dnia 27 kwietnia 2018 roku odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas IV Technikum Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

Przed godziną dziesiątą uczniowie, nauczyciele, samorządowcy i zaproszeni gości wyruszyli spod szkoły na kamiennogórski rynek, gdzie odbyła się uroczystość pożegnania.

Na zaproszenie dyrektor szkoły Pani Marioli Jaciuk uroczystościom towarzyszył występ Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
Orkiestra, która powstała w 1952 roku znacząco wzbogaciła wydarzenie zakończenia roku szkolnego. Udział orkiestry związany był również z jubileuszem stu lat od odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, który przypada na rok 2018.

Uroczystości rozpoczęto od wprowadzenia sztandarów 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka w Świętoszowie oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego w Kamiennej Górze. Po wprowadzeniu sztandarów Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych we Wrocławiu odegrała hymn.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: wiceminister edukacji Marzena Machałek, wicemarszałek Iwona Krawczyk, starosta Jarosław Gęborys, wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska, burmistrz Krzysztof Świątek, burmistrz Ewa Kocemba, wójt Patryk Straus i wójt Stefan Zawierucha.

Po ślubowaniu ogłoszono Absolwenta Roku 2017/2018, którym została Marta Górowska – uczennica klasy IV B technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa, która na świadectwie ukończenia szkoły uzyskała średnią ocen 4,78 i wzorowe zachowanie. Nagrodę uczennicy wręczyła wiceminister edukacji narodowej Pani Marzena Machałek oraz starosta Jarosław Gęborys.

Wicemarszałek Pani Iwona Krawczyk wręczyła 8 nagród dla najlepszych 4 uczniów w zawodzie i ich wychowawców oraz nagrody i dyplomy uczniom wyróżnionym za pracę na rzecz szkoły i osiągnięcia sportowe.

Burmistrza Miasta Kamienna Góra Pan Krzysztof Świątek wręczył nagrodę najlepszej absolwentce z terenu miasta, Dominice Macowskiej.

Burmistrz Miasta i Gminy Lubawka Pani Ewa Kocemba wręczyła nagrodę najlepszemu absolwentowi z terenu gminy Lubawka, Kamilowi Wietrzyńskiemu.

Wójta Gminy Kamienna Góra Pan Patryk Straus wręczył nagrodę najlepszej absolwentce z terenu Gminy Kamienna Góra, Patrycji Majcher.

Prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości Pan Tadeusz Rycharski wręczył nagrodę uczniowi, który uzyskał najwyższe wyniki egzaminu zawodowego w zawodzie technik logistyk, Kornelowi Salmanowiczowi.

Uroczystego pasowania wszystkich uczniów klas IV dokonała wiceminister edukacji narodowej Pani Marzena Machałek oraz dyrektor szkoły Pani Mariola Jaciuk.

Uroczystość zakończono pamiątkowymi zdjęciami.Share

Zobacz inne

One Thought to “Zakończenie roku szkolnego klas IV ZSZiO”

Leave a Comment