Zabytkowy pałac w Szarocinie nabiera blasku

Trwają prace remontowe pałacu, głównego budynku A, w którym mieści się siedziba DPS Szarocin. Przypominamy, że pałac w Szarocinie (gm. KAmienna Góra) wpisany jest do rejestru zabytków. Stanowi on jeden z obiektów będących pozostałością zespołu pałacowego.

Wśród zleconych przez Starostwo Powiatowe prac znalazło się m.in. położenie nowych tynków, renowacja i reprofilacja gzymsów oraz odtworzenie pozostałych elementów detalu sztukatorskiego, remont portalu wejściowego, renowacja kamiennych elementów wystroju architektonicznego, remont wyjścia ogrodowego, remont schodów, rozbiórka istniejącego i wykonanie nowego zadaszenia nad zejściem do kotłowni.

Historia pałacu

Kształt pałacu szarocińskiego zdaje się wskazywać, że mógł on powstać w XVII wieku, w związku z działalnością inwestycyjną braci von Horn lub von Wallenbergów. Sugeruje to plan budynku zbliżony do kwadratu oraz nadświetle wieńczące czterospadowy dach, pozwalające się domyślać, że pośrodku był znajdował się niewielki dziedziniec.
Zachowany w dolnej partii trójkondygnacyjnego budynku detal potwierdza informację Dunckera, że pałac został przebudowany przez Zedlitzów. Nastąpiło to prawdopodobnie w 20. latach XVIII wieku, na co wskazuje perspektywiczny portal i dwie ścianki – ryzality flankujące elewację frontową. Najprawdopodobniej z tego samego okresu pochodzi unikalna sztuczna grota na wschód od pałacu. Kolejna informacja od Dunckera o wielu zmianach dokonanych przez panów von Leckow znajduje też potwierdzenie w jego architekturze. Prawdopodobnie właśnie wówczas tj. z końcem XVIII wieku przekształcono budynek w górnych partiach, znosząc dawny dziedziniec i przyozdabiając elewację szeregiem motywów empirowych.
Pałac w Szarocinie ostatnią aukcję musiał przejść po nabyciu go przez rodzinę von Heinerów. Było to, jak się zdaje w drugiej połowie XIX wieku, kiedy od strony północnej wzniesiono liczne dobudówki o zróżnicowanym gabarycie, łącząc silniej z parkiem za pomocą wysokich schodów.

Przypominamy, że przed II wojną światową w pałacu znajdował się pensjonat dla panien, prowadzony przez rodzinę von Heinerów.

Zobacz inne inwestycje prowadzone na terenie powiatu kamiennogórskiego.

Zobacz inne

Leave a Comment