Wyremontują drogę do Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze

Urząd Miasta w Kamiennej Górze ogłosił przetarg na wykonanie remontu ul. Korczaka.

W ramach zamówienia przewiduje się m.in. wykonanie nowej nawierzchni, wykonanie poboczy, oczyszczenie i udrożnienie przepustów. Prace realizowane będą na drodze prowadzącej do zabudowań mieszkalnych oraz Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, w związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót w taki sposób, aby zapewnić sprawny dojazd do tych obiektów.

Termin składania ofert mija 5 marca 2020 roku o godz. 11:45.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment