XXXVIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego – wideo

26 października 2021 roku o godz. 14, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbyła się XXXVIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XXXVII z dnia 28 września 2021 roku.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kamiennogórskim za rok szkolny 2020/2021.
7. Promocja Powiatu Kamiennogórskiego – podsumowanie.
8. Jednostki Powiatu Kamiennogórskiego:
–     Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze w sprawie aktywizacji osób bezrobotnych.
–     Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
–     Informacja na temat aktualnej sytuacji w funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego o ustaleniu kierunku działania Zarządu Powiatu w sprawie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, ul. Bohaterów Getta 10. 
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie Sesji.

Wideo: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

Share

Zobacz inne

Leave a Comment