Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 27 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 95/2021 z dnia 27 października 2021 r.).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment