XXXVI Zgromadzenie Ogólne ZGWRP z udziałem wójta Wiesława Cepielika

W dniach 23-24 maja 2022 roku w Warszawie odbyło się XXXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. W dwudniowych obradach uczestniczył Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik, który reprezentował gminę Marciszów. W zgromadzeniu oprócz samorządowców z całego kraju uczestniczyli także przedstawiciele rządu.

Porządek obrad zgromadzenia wypełniły m.in. debaty merytoryczne, obejmujące takie tematy, jak oświata i stan budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wystąpienia gości, warsztaty z udziałem prawników, którzy omówili szereg zagadnień związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Inne informacje z gminy Marciszów prezentujemy tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment