XXXIX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

26 stycznia 2022 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja o protokole poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze.
5. Informacja Powiatu Kamiennogórskiego w zakresie realizacji inwestycji i remontów na terenie Gminy Kamienna Góra planowanych na rok 2022.
6. Podjęcie uchwał
– projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie,
– projekt uchwały w sprawie ułatwienia prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,
– projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Leszczyńcu i Pisarzowicach,
– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kochanowie, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra,
– projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021 r.,
– projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
7. Sprawy różne.

Zobacz inne

Leave a Comment