XXV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 24 czerwca 2020 roku (środa) o godz. 13.00 odbędzie się XXV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów z XXII i XXIII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
 6. Informacja Prezesa Zarządu Spółki Mieszkaniowej nt. bieżącej działalności oraz sytuacji finansowej spółki.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2020 rok.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Wnioski.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie Sesji.

Sesja odbędzie się w sali nr 211 Urzędu Miasta, jednak nie przewiduje się stałej obecności mieszkańców, z uwagi na brak możliwości zapewnienia w pomieszczeniu odstępów co najmniej 1,5 m.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz