XLVII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

30 sierpnia 2022 roku o godz. 14, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XLVII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XLVI z dnia 20 czerwca 2022 roku.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Mienie powiatu kamiennogórskiego:
Informacja na temat gospodarowania nieruchomościami będących własnością
Powiatu Kamiennogórskiego.
Informacja na temat bieżącego utrzymania i stanu dróg Powiatu Kamiennogórskiego.
7. Sprawozdawczość za I półrocze 2022 roku:
Informacja Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z realizacji budżetu Powiatu Kamiennogórskiego za I półrocze 2022 roku.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności od stycznia 2022 roku.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2022 rok.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie Sesji.

Transmisja online:

Share

Zobacz inne

Leave a Comment