XLIX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

25 października 2022 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się XLIX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XLVIII z dnia 27 września 2022roku.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kamiennogórskim za rok szkolny 2021/2022.
7. Promocja Powiatu Kamiennogórskiego – podsumowanie.
8. Jednostki Powiatu Kamiennogórskiego:
 Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze w sprawie aktywizacji osób bezrobotnych.
 Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
 Informacja na temat aktualnej sytuacji w funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego o ustaleniu kierunku działania Zarządu Powiatu w sprawie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, ul. Bohaterów Getta 10.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym powiatu kamiennogórskiego.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Sesji.

Zobacz inne

Leave a Comment