Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 07 września 2021 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15 oraz opublikowany na stronie internetowej www.kamienn-gora.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie (Zarządzenie Starosty Kamiennogórskiego nr 34/2021 z dnia 6 września 2021 roku).

Share

Zobacz inne

Leave a Comment