Wody Polskie zrezygnowały z zaplanowanych wcześniej prac

W roku 2020 Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie zaplanowało na terenie Nadzoru Wodnego Kamienna Góra utrzymanie tylko wałów przeciwpowodziowych oraz wykonanie prac konserwacyjno-utrzymaniowych na potoku Zadrna w miejscowości Czadrów i Krzeszów.

Przypominamy, że w 2019 roku na tym odcinku rzeki Wody Polskie zaplanowały wykonać wycinkę drzew i krzewów, udrożnienie koryta oraz fragmentaryczny remont zabudowy brzegowej i dennej o szacunkowej wartości około 300 tys. zł. Dodatkowo w planach było wykonanie prac na rzece Bóbr w Janiszowie, Ptaszkowie, Dębrzniku, utrzymanie cieku Bystrek w Raszowie i cieku Świdnik na terenie gm. Kamienna Góra. Niestety z powodu braku środków żadne z tych prac w 2019 roku nie zostały wykonane.

Jak informuje PGW Wody Polskie (Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim) potrzeb związanych z remontami zabudowy regulacyjnej na administrowanych ciekach oraz potrzebami związanymi z udrożnieniem koryt rzecznych i wycinką drzew rosnących w linii brzegowej jest bardzo dużo. Niestety na wykonanie więcej zadań niż utrzymanie wałów przeciwpowodziowych oraz oczyszczenie 8 km Zadrny w 2020 roku nie wystarczy.

Środki finansowe na wycinkę zakrzaczeń i udrożnione koryta potoku Zadrna w kwocie około 130 tys. zł zostały już zabezpieczone. Czy planowany na wiosnę przetarg dojdzie do skutku przekonamy się niebawem.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment