PCZ w Kamiennej Górze uruchamia Dzienny Dom Opieki Medycznej

Powiatowe Centrum Zdrowia  w Kamiennej Górze Sp. z o.o. realizuje Projekt pn.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej jako rozwój nowych usług opieki nad osobami niesamodzielnymi z powiatu kamiennogórskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z przyjemnością informuję wszystkich mieszkańców powiatu kamiennogórskiego, że od dnia 2 marca 2020 r. w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. zostanie uruchomiony Dzienny Dom Opieki Medycznej. Proces rekrutacyjny rozpoczął się 17 lutego 2020 r.

Oferta skierowana jest do mieszkańców powiatu kamiennogórskiego, osób samotnych i niesamodzielnych, niepełnosprawnych szczególnie w wieku powyżej 65 roku życia, po przebytej hospitalizacji w okresie ostatnich 12 miesięcy lub u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie.

Udział w projekcie jest bezpłatny – zarówno dla pacjentów jak i ich rodzin/opiekunów.

W ramach pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej pacjenci będą korzystać z opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, codziennej rehabilitacji, terapii zajęciowej, stymulacji procesów poznawczych, usprawniania ruchowego (kinezyterapia, elektroterapia, ultradźwięki, krioterapia, masaże), wsparcia dietetyka i logopedy oraz szkolenia dla rodzin/opiekunów.
W czasie pobytu zostanie również zapewnione wyżywienie w postaci śniadania, drugiego śniadania i obiadu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie oraz do zapoznania się z zasadami rekrutacji
i szczegółowymi informacjami na stronie internetowej www.pcz.org.pl w zakładce DDOM
lub osobiście w Przychodni POZ w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze
Sp. z o.o.

Rekrutacja pacjentów rozpoczęła się dnia 17 lutego 2020r. Dokumenty można pobrać
ze strony internetowej
www.pcz.org.pl w zakładce DDOM lub w rejestracji Przychodni POZ w szpitalu. Wnioski należy składać w punkcie rejestracyjnym Przychodni POZ w Powiatowym Centrum Zdrowia ul. Bohaterów Getta 10 od pn – pt 8.00 – 14.00, tel. 75 744 9205.

Uruchomienie Dziennego Domu Opieki Medycznej oraz realizacja świadczeń i usług w okresie 01.12.2019 – 28.02.2023 r. finansowane jest w 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 2 083 274,39zł, a w pozostałej części ze środków dotacji celowej budżetu państwa oraz wkładu własnego Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Barbara Kosak

Zobacz inne

Leave a Comment