W ZSZiO odbyła się akcja “Twoja Krew – Moje Życie”

W dniu 13 marca 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących odbyła się akcja pobierania krwi. Przez kilka godzin uczniowie, nauczyciele oraz rodzice oddawali krew w ramach kampanii „Twoja Krew – Moje Życie”.

Mobilny punkt poboru krwi w ZSZiO utworzyła ekipa wyjazdowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

W zbiórce krwi mógł uczestniczyć każdy, kto miał co najmniej 18 oraz nie więcej niż 65 lat, ważył minimum 50 kg i cieszył się dobrym zdrowiem.

Kampania „Twoja Krew – Moje Życie” jest częścią większego programu „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”. Celem ogólnym programu jest osiągnięcie przez RP samowystarczalności zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne.

Share

Zobacz również

Leave a Reply