W urzędzie gminy w Marciszowie instalują nowy sprzęt

Wójt Wiesław Cepielik informuje, że w urzędzie gminy w Marciszowie instalowany jest nowy sprzęt, który został zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gmina Marciszów w ramach ww. projektu otrzymała dofinansowanie w wysokości 134 490 zł na zadania związane z cyfryzacją urzędu gminy, szkolenia pracowników, diagnozę cyberbezpieczeństwa oraz zakup sprzętu wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.

Zobacz inne