W miejscowości Świdnik powstała Alejka Jarmarczna

W miejscowości Świdnik (gm. Marciszów) zrealizowano projekt, dzięki któremu powstała Alejka Jarmarczna. Wykonano ostatnie prace porządkowe wokół obiektu.

Operacja pn.  RAZEM DLA ŚWIDNIKA mająca na celu poprawę infrastruktury miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Świdnik współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość zrealizowanego zadania to 30 089 zł, w tym ze środków EFRROW 30 000 zł. Zadanie zrealizowano w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD.

Wideo: Relacje Regionalne

Zadania projektu polegały na zagospodarowaniu placu będącego miejscem spotkań mieszkańców sołectwa. Plac znajduje się w centrum wsi. Mieści się na nim plac zabaw dla dzieci, boisko sportowe oraz miejsce na ognisko. Na placu odbywają się imprez wiejskie: festyny, kiermasze, jarmarki produktów lokalnych, spotkania okazjonalne itp. Miejsce to zagospodarowano poprzez  utwardzenie części placu (85 m2) i wybudowaniu czterech zadaszonych wiat o konstrukcji drewnianej o wymiarach 4x3m, umożliwiających prowadzenie spotkań bez względu na warunki atmosferyczne. W celu polepszenia estetyki placu obsadzono go krzewami owocowymi. W realizacji projektu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, a w szczególności członkowie Stowarzyszenia „Świdna”.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment