Utworzono nieformalną Młodzieżową Radę Sołecką

W dniu 18 czerwca 2019 roku, podczas zebrania wiejskiego w miejscowości Czadrów, została utworzona nieformalna Młodzieżowa Rada Sołecka.

Sołtys Elżbieta Dźwigała pragnąc stworzyć młodemu pokoleniu odpowiednie warunki, umożliwiające aktywność społeczną i zachęcić do większego zaangażowania sprawami publicznymi na poziomie lokalnym, zaproponowała utworzenie wspomnianej Młodzieżowej Rady Sołeckiej. Wszyscy mieszkańcy uczestniczący w zebraniu wyrazili aprobatę dla tej inicjatywy.

Nieformalna Młodzieżowa Rada Sołecka będzie mieć charakter konsultacyjny i składać się z przedstawicieli uczniów szkół podstawowych i średnich.

Pierwszymi członkami Rady zostali: Klaudia Tokarska, Mateusz Szewczyk, Wojciech Zerka, Janusz Koszkul, Kamil Zajączkowski.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz