Urząd Gminy Kamienna Góra łagodzi ograniczenia

Od 25 maja 2020 roku zostaną złagodzone ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą klientów w Urzędzie Gminy Kamienna Góra, jednak wizytę należy wcześniej umówić (telefonicznie lub mailowo).

Nadal jest rekomendowany telefoniczny lub elektroniczny kontakt z urzędnikami (wykaz na stronie gminakamiennagora.pl)

Zalecamy, aby opłaty i inne zobowiązania finansowe wobec gminy, dokonywać za pośrednictwem bankowości internetowej.

W dalszym ciągu pozostaje w holu budynku urzędu gminy urna na korespondencję i zalecamy aby osoby, które zamierzają złożyć w urzędzie jedynie dokumenty, wrzuciły je do urny. Urna opróżniana jest codziennie.

Zasady bezpiecznego poruszania się po Urzędzie:

  • osobiste wizyty w referatach urzędu należy wcześniej umówić telefonicznie, w celu uniknięcia skupisk ludzi przed urzędem,
  • w biurze danego referatu lub sekretariacie urzędu, może znajdować się tylko jedna obsługiwana osoba,
  • wejście do urzędu możliwe jest tylko w masce lub maseczce ochronnej, po zdezynfekowaniu rąk płynem dezynfekującym, dostępnym w stacji dezynfekującej usytuowanej na parterze pod tablicą informacyjną,
  • opuszczając budynek urzędu, należy również zdezynfekować ręce w stacji dezynfekującej usytuowanej na parterze pod tablicą informacyjną,
  • bezpośredni kontakt z pracownikiem w biurze, winien odbywać z zachowaniem odległości minimum 1,5 metra w ten sposób, aby pomiędzy pracownikiem a petentem znajdowała się osłona antywirusowa zamontowana na biurku lub ladzie przeznaczonej do obsługi, a pracownik obsługujący klienta winien używać przyłbicy lub maseczki,
  • wyjątkiem od zasady obecności tylko jednego klienta w biurze, są sprawy wymagające obecności dwóch osób, np. zameldowanie, złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego dla małoletniego.

Zobacz inne

Leave a Comment