Ukazała się publikacja o Józefie Sierocińskim

Przypominamy, że z końcem 2020 roku ukazała się 56-stronicowa publikacja na temat Józefa Sierocińskiego, patrioty zasłużonego dla niepodległości Polski i mieszkańca Kamiennej Góry. Publikacja została wydana przez Instytut Pamięci Narodowej, w ramach serii “Bohaterowie Niepodległej”, przedstawiającej postacie, które uczestniczyły w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914-1918 oraz o granice Polski Odrodzonej w latach 1918-1921. Autorem publikacji o Sierocińskim jest dr Anna Maria Adamus.

Anna Maria Adamus to doktor nauk humanistycznych, edukatorka, dokumentalistka i historyk. Absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Jest laureatką „Fundacji Kerstenów” (2014 r.) oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów w kategorii wyróżnionej dysertacji doktorskiej (2016 r.). Przypominamy, że spotkanie autorskie z dr Anną Marią Adamus odbyło się w Kamiennej Górze w 2018 roku, o czym informowaliśmy tutaj.

Spotkanie autorskie z dr Anną Marią Adamus

W ramach serii “Bohaterowie Niepodległej” ukazały się dotychczas publikacje na temat wspomnianego Józefa Sierocińskiego i dziesięciu innych postaci znanych z kart podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, których nazwiska warto przypomnieć.

Regionalista Bogdan Adamus otrzymał z IPN około 250 sztuk publikacji, która niebawem zostanie przekazana wszystkim osobom angażującym się w upamiętnianie postaci kpt. Józefa Sierocińskiego.

Obecnie trwają prace nad książką o Sierocińskim pt. “Armia Polska we Francji Dzieje Wojsk Gen. Hallera na Obczyźnie”.

Przypominamy, że Józef Sierociński to Kawaler Krzyża Virtuti Militari, Krzyża Walecznych, Krzyża Ochotników z Ameryki. Orderów: Interalliée, La Victoire i innych, b. Naczelnik VI-go Okr. Związków Sokołów Pol. w Ameryce, Absolwent Angielskiej Szkoły Oficerskiej w Kanadzie, b. Komendant I-ej polskiej Szkoły Podchorążych w Cambridge Springs, Pa. b. Adjutant Komisji Wojskowej Polskiej w Ameryce i Szef Wydziału Rekrutacji, b. członek Polskiej Misji Wojskowej na Syberii, b. Adjutant Generała Józefa Hallera.
Zmarł 2 stycznia 1955 roku. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Katowickiej w Kamiennej Górze.

Więcej informacji o lokalnym bohaterze, którego można zaliczyć do panteonu polskich bohaterów narodowych, zamieszczamy w tagach sierociński.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment