Spotkanie autorskie z dr Anną Marią Adamus

Dnia 6 marca 2018 roku w kamiennogórskim Muzeum Tkactwa odbyło się spotkanie autorskie z dr Anną Marią Adamus z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

Podczas spotkania dr Anna Maria Adamus zaprezentowała swoją debiutancką książkę „Problemy wsi w Polsce w latach 1956-1980 w świetle listów do władz centralnych”.

Licznie zebranym gościom i uczniom Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze autorka zaprezentowała najważniejsze aspekty zjawiska pisania listów, w których poruszano niemal wszystkie problemy polityczne, społeczne, gospodarcze ówczesnej Polski. W swoim wykładzie nawiązała również do listów mieszkańców Kamiennej Góry i okolic.

Anna Maria Adamus to doktor nauk humanistycznych, edukatorka, dokumentalistka i historyk. Absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej (studia ukończone z oceną bardzo dobrą). Jest laureatką „Fundacji Kerstenów” (2014 r.) oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów w kategorii wyróżnionej dysertacji doktorskiej (2016 r.).

Przedmiotem jej badań jest historia społeczna i gospodarcza PRL-u. Publikowała m.in. w kwartalniku „Dzieje Najnowsze” i roczniku „Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały” a także w pracy zbiorowej Letnia Szkoła Historii Najnowszej. Referaty. Autorka wspomnianej publikacji „Problemy wsi w Polsce w latach 1956-1980 w świetle listów do władz centralnych”, współautorka wystawy „Ukradzione dzieciństwo” oraz autorka materiałów edukacyjnych dla uczniów oraz nauczycieli.

Pracę zawodową rozpoczęła na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2007 r. jest pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej oraz współpracownikiem Instytutu Historii PAN. Od 2016 r. uczestniczy w projekcie naukowym „Listy do władz jako źródło do badań historii społecznej PRL” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Prowadzi warsztaty, szkolenia i wykłady dla uczniów oraz nauczycieli z zakresu historii Polski XX wieku w kraju oraz za granicą. Wykładała m.in. w: Komendzie Głównej Policji, Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach, Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Paryżu oraz Klubie Polskim w Łucku.

Spotkanie z dr Anną Marią Adamus jest jednym z wielu wydarzeń, jakie Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze przygotowało w ramach jubileuszem stu lat od odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, który przypada na rok 2018.Zobacz inne

One Thought to “Spotkanie autorskie z dr Anną Marią Adamus”

Leave a Comment