Trzej Bracia

Informujemy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska ponownie zaangażowało się w próbę ochrony formacji skalnej „Trzej Bracia”, znajdującej się na terenie sołectwa Czadrów.

Stowarzyszenie po raz kolejny złożyło pisemną prośbę do Nadleśnictwa Kamienna Góra o dokonanie wycinki drzew gatunku brzoza i innych samosiejek, które porosły w sposób niekontrolowany „Trzech Braci”.

Uporządkowanie terenu pozwoli podjąć dalsze działania adaptacyjne formacji skalnej, celem udostępnienia tego miejsca okolicznym mieszkańcom uprawiającym sport i rekreację ruchową.

Poniżej fotografie przedstawiające „Trzech Braci” dziś i dawniej.Share

Zobacz inne

Leave a Comment