Środki dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Kamiennogórski w ramach otwartego konkursu ofert rozstrzygnął konkurs i tym samym rozdysponował środki dla organizacji pozarządowych. W 2023 roku do różnych środowisk i instytucji trafi łącznie 84 000 zł.

Podział zadań:

Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 58 000 zł.
Zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej 5 000 zł.
Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa 14 000 zł.
Zadania w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego 7 000 zł.

Gratulujemy!

Share

Zobacz inne