Spotkanie autorskie z dr Anną Marią Adamus

Dnia 6 marca 2018 roku o godz. 10:00 w kamiennogórskim Muzeum Tkactwa (Plac Wolności 11) odbędzie się spotkanie autorskie z dr Anną Marią Adamus z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Wstęp wolny.

Anna Maria Adamus to doktor nauk humanistycznych, edukatorka, dokumentalistka i historyk. Absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Laureatka „Fundacji Kerstenów” (2014 r.) oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów w kategorii wyróżnionej dysertacji doktorskiej (2016 r.).

Autorka na spotkaniu w Muzeum Tkactwa zaprezentuje swoją debiutancką książkę Problemy wsi w Polsce w latach 1956-1980 w świetle listów do władz centralnych.

Książka wpisuje się w nurt badań dziejów społecznych Polski Ludowej. Składa się z dwóch części podzielonych w układzie problemowo-chronologicznym.

Część pierwsza Pisanie do władzy, prezentuje najważniejsze aspekty zjawiska pisania listów poprzez ustalenie skali, adresatów i nadawców, przedmiotu skarg, formy i formulatury listów oraz ich rolę w mechanizmie funkcjonowania władzy.

Druga część pracy poświęcona została studiom nad zawartością merytoryczną owej korespondencji. W listach obywateli PRL do jej władz, jak w soczewce odbijały się małe i duże problemy realnego socjalizmu. Poruszono w nich niemal wszystkie problemy polityczne, społeczne, gospodarcze ówczesnej Polski.

Jednym z celów książki było oddanie głosu ludziom żyjącym w trudnych czasach. Jako ciekawostkę dr Anna Maria Adamus podczas spotkania w kamiennogórskim Muzeum Tkactwa zaprezentuje także fragmenty listów mieszkańców Kamiennej Góry i okolic.

Fot. Anna Maria Adamus facebookShare

Zobacz inne

Leave a Comment