Separacja faktyczna – czym jest?

Ustawodawstwo rodzinne dotyka wielu kwestii związanych z zakończeniem małżeństwa i poczynieniem niezbędnych ustaleń dla przyszłego życia byłych małżonków i ich dzieci. Pojawia się tutaj pojęcie separacji prawnej, która polega na uchyleniu wspólnoty małżeńskiej, jednak nie przyznaje prawa do wstępowania w nowe związki małżeńskie przez każdą ze stron. W niniejszym artykule zajmiemy się drugą formą separacji, która umyka procesom sądowym. Częstotliwość występowania separacji faktycznej wymaga poświęcenia jej nieco uwagi. Czym jest separacja faktyczna i jakie konsekwencje sprowadza na rodzinę?

Separacja faktyczna – definicja i skutki prawne

Separacja faktyczna nie jest terminem, który znajdziemy w ustawodawstwie. Określenie to wynika z powszechnej praktyki w mowie potocznej, chociaż można je również spotkać w publikacjach naukowych. Separacja faktyczna określa sytuację, w której ustaje pożycie między małżonkami, jednak nie podejmują oni żadnych kroków prawnych celem usankcjonowania nowej rzeczywistości. Rozkład pożycia oznacza przede wszystkim, ustanie więzi emocjonalnych, fizycznych i gospodarczych. Małżonkowie pozostający w separacji faktycznej najczęściej zamieszkują osobno, a wszelkie kontakty między nimi zachodzą tylko w niezbędnych okolicznościach, takich jak opieka nad wspólnymi dziećmi. Rozdzielność majątkowa, która będzie naturalnym następstwem orzeczenia separacji prawnej, w przypadku separacji faktycznej nie ma zastosowania. Rozdzielność majątkową można natomiast ustanowić na drodze indywidualnego porozumienia między stronami, poświadczonego aktem notarialnym. Osoby pozostające w separacji faktycznej mają także możliwość złożenia wniosku do sądu właściwego sprawom dotyczącym rozdzielności majątkowej.

Ustanowienie intercyzy to ważny etap na drodze do zabezpieczenia własnych finansów. Przedłużająca się separacja faktyczna powinna zostać odzwierciedlona w postanowieniu sądowym, przechodząc w separację prawną. Tylko wówczas otrzymamy pełną kontrolę nad własnym majątkiem, a także unikniemy konsekwencji ewentualnego zadłużenia drugiego małżonka. Rozdzielność majątkowa wynikająca z separacji dotyczy jednak wyłącznie długów zaistniałych po tym fakcie. Nie będzie stanowiła furtki pozwalającej na ucieczkę od obowiązku spłaty kredytu hipotecznego lub innych długów, zaciągniętych w czasie trwania małżeństwa.

Separacja faktyczna jest jasnym dowodem dla sądu, poświadczającym rozkład pożycia między małżonkami. Uzyskanie rozwodu będzie zatem o wiele szybsze, jeśli małżonkowie od dłuższego czasu ograniczyli kontakty do minimum i funkcjonują niezależnie od siebie.

Kancelaria Adwokacka Anna Szirch – sprawy rozwodowe i orzeczenia o separacji

Decyzja o złożeniu wniosku o separację powinna być poprzedzona znajomością własnych praw i obowiązków z tego tytułu. Warto skorzystać z pomocy doświadczonych adwokatów, którzy zadbają o interesy klienta, przeprowadzą go przez cały proces i będą reprezentować w postępowaniu sądowym. Szczegółowe informacje o ofercie najlepszych adwokatów z Wrocławia można znaleźć na stronie  www.wroclaw-adwokat.pl. Kancelaria Adwokacka Anna Szirch od kilkunastu lat prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, oferując pomoc w procesie ustalenia separacji prawnej i orzeczenia o rozwodzie.

Zobacz inne

Leave a Comment