Ścieżka rowerowa w Czadrowie

Trwające od jesieni zeszłego roku starania Gminy Kamienna Góra w celu przejęcia nieruchomości gruntowych wchodzących w skład nieczynnej obecnie linii kolejowej nr 330 (Kamienna Góra – Czadrów – Krzeszów), wkroczyły w kolejną fazę po uzyskaniu akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Pismem z dnia 1 lipca 2016 r., Zarząd Województwa wyraził zgodę na wykorzystanie terenu linii kolejowej na budowę ścieżki rowerowej łączącej Kamienną Górę z Krzeszowem. Otwiera to drogę do dalszych etapów procedury przejęcia tej linii przez lokalny samorząd, bowiem bez zgody władz Urzędu Marszałkowskiego, Polskie Koleje Państwowe nie mogłyby przekazać gminie tych nieruchomości.

Warunkiem przekazania linii będzie konieczność zachowania ciągłości tego korytarza komunikacyjnego w celu umożliwienia reaktywacji przewozów kolejowych w przyszłości.

Jest to kolejny krok do sfinalizowania wspaniałego projektu powstania ścieżki rowerowej w naszym regionie.

Będziemy informować o kolejnych etapach projektu.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment