Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Dnia 22 września 2017 roku w siedzibie IPAW w Wałbrzychu, wójt Patryk Straus wspólnie ze skarbnikiem gminy Reginą Kachniarz, podpisali umowę na budowę ścieżki rowerowej do Krzeszowa.

Przypominamy, iż Miasto Kamienna Góra wraz z Gminą Kamienna Góra zaplanowało inwestycję wybudowania drogi pieszo-rowerowej.
Jako szkielet głównej trasy przyjęto tereny kolejowe obejmujące trasę linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów oraz bocznicy kolejowej Kamienna Góra-Antonówka.

Wszystkie informacje dotyczące tematu w tagach ścieżka rowerowa.

Po podpisaniu umowy może zostać ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy budowy ścieżki na odcinku Kamienna Góra-Krzeszów.

Oczekiwana jest jeszcze decyzja w sprawie projektu złożonego przez miasto Kamienna Góra, która pozwoli wybudować drogę pieszo-rowerową na terenie miasta i bocznicy kolejowej Kamienna Góra-Antonówka.Share

Zobacz inne

One Thought to “Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów”

Leave a Comment