Ruszyły prace konserwacyjne rzeki Zadrna

W dniu 14 września br. ruszyły prace konserwacyjne rzeki Zadrna, na odcinku miejscowości Czadrów-Krzeszów. Prace wykonane na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zapewnią utrzymanie zwierciadła wody na poziomie niezagrażającym funkcjonowaniu obiektów mostowych i zabezpieczą rzekę przed wylaniem, a tym samym mieszkańców przed zagrożeniem powodziowym.

Prace rozpoczęto od ręcznego ścinania oraz karczowanie krzaków i podszycia. W przyszłym tygodniu ma zostać użyty ciężki sprzęt.

Przypominamy, że postępowanie przetargowe pn. „Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Bóbr na terenie działania Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim” zostało podzielone na pięć części, w których jedna dotyczy rzeki Zadrna na wspomnianym odcinku:

część 1: Polanka w m. Kierzno, Zabłocie, Parzyce gm. Nowogrodziec
część 2: Mrożynka w m. Mlądz, Przecznica, Rębiszów gm. Mirsk
część 3: Czerniawa w m. Giebułtów gm. Mirsk
część 4: Kamienna w m. Jelenia Góra
część 5: Zadrna w m. Czadrów, Krzeszów gm. Kamienna Góra

Wśród zaplanowanych prac znajduje się:

 • Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia
 • Mechaniczne rozdrobnienie krzaków oraz gałęzi
 • Ręczne wykoszenie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów porostów
 • Wygrabienie wykoszonych porostów
 • Ręczne usuwania namułu
 • Wycinka drzew zgodnie z metodą określoną w przedmiarze robót, pozyskanie oraz zagospodarowanie surowca drzewnego, następnie zakup pozyskanego drewna zgodnie z cennikiem obowiązującym w Zarządzie Zlewni
 • Roboty ziemne z przewozem taczkami
 • Wydobycie z cieku roślin korzeniących się (hakowanie)
 • Wykopy (zabudowa wyrw brzegowych)
 • Wykonanie opasek faszynowych
 • Wykonanie narzutu kamiennego
 • Odmulenie koparko-odmularkami cieku
 • Załadunek i wyładunek oraz transport lądowy
 • Talerzowanie kłaczy roślin
 • Roboty przygotowawcze i wykończeniowe (uporządkowanie przekazanego terenu).

Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Share

Zobacz również

Leave a Reply