Rozmowy o współpracy

W dniu 25 marca 2019 roku gościem burmistrza Kamiennej Góry Janusza Chodasewicza był Miroslav Vlasak – były burmistrz czeskiego miasta Zaclerz, a obecnie wicedyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Novum”.

Rozmowa dotyczyła możliwości współpracy i wspólnych inicjatyw. Novum jest bowiem instrumentem prawnym, który został utworzony w celu ułatwienia współpracy transgranicznej, międzynarodowej pomiędzy państwami członkowskim. Umożliwia tworzenie grup kooperacji i realizację wspólnych projektów.  Jego celem jest ułatwianie i upowszechnianie polsko-czeskiej współpracy transgranicznej na rzecz wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej obszaru działania Ugrupowania.

W ramach Novum realizować można takie zadania jak np.: rozwój współpracy, w szczególności w sektorach takich jak turystyka, kultura, edukacja i ochrona zdrowia, a także na potrzeby badań i rozwoju technologii; wspieranie i poprawa wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturowych; zmniejszanie izolacji poprzez poprawę dostępu do usług i sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych; wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, turystyki, kultury oraz handlu transgranicznego; propagowanie integracji transgranicznych rynków pracy itp.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment