Radni wyrazili sprzeciw wobec przebiegu wariantów linii kolejowej CPK

Podczas dzisiejszej (środa, 27 października) Sesji Rady Gminy Kamienna Góra radni uchwałą wyrazili sprzeciw wobec przebiegu proponowanych na terenie gminy Kamienna Góra wariantów trasy linii kolejowej dużych prędkości w ramach inwestycji CPK.

Analizując szczegółowo przedstawione przez CPK warianty przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, radni zdecydowali, że należy uniknąć fragmentaryzacji sołectw Czadrów i Przedwojów, które w obecnych wariantach zostają przecięte na pół. W obrębie korytarza na odcinku Czadrów-Przedwojów, w którym wytrasowano wstępne przebiegi linii kolejowej, znajduje się ponad 230 użytkowanych budynków, w tym nowej zabudowy oraz funkcjonuje kilkanaście wydanych decyzji o warunkach zabudowy nie starszych niż 5 lat. Zwrócono również uwagę na duże zagrożenie dla istniejących ujęć wody pitnej zlokalizowanych w obszarze grzbietu górskiego Długosz pomiędzy miejscowościami Czadrów i Przedwojów. Radni, biorąc pod uwagę również opinie zaniepokojonych mieszkańców sołectw Czadrów i Przedwojów oraz stanowisko wójta, kierując się dobrem i ochroną wspólnoty samorządowej, wyrazili sprzeciw wobec dotychczas przedstawionych wariantów przebiegu linii szybkich prędkości w granicach gminy Kamienna Góra. Wyrażając sprzeciw wobec zaproponowanych wariantów, Rada Gminy Kamienna Góra wniosła o wprowadzenie do studium technicznoekonomiczno – środowiskowego wariantów, które nie będą przecinały lub przebiegały w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowanych.

Uchwała zostanie przekazana Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Infrastruktury, Zarządowi Spółki Centralny Port Komunikacyjny, Pełnomocnikowi Rządu ds. CPK oraz do wiadomości Wojewodzie Dolnośląskiemu i Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.

Więcej informacji o Centralnym Porcie Komunikacyjnym tutaj.

Share

Zobacz również

Leave a Reply