Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniach 19-21.06.2015 roku w Karpaczu odbyło się szkolenie w ramach tworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Rady Gminy, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy, członkowie stowarzyszeń i innych organizacji z terenu gminy.

Rada Działalności Pożytku Publicznego to tworzone ciało konstytucyjne o charakterze opiniodawczo-doradczym, które będzie działać przy Urzędzie Gminy Kamienna Góra. W skład RDPP wejdzie czterech przedstawicieli organizacji, którzy uzyskają największą ilość głosów po zgłoszeniu kandydatów.

Szkolenie odbyło się dzięki współpracy Gminy Kamienna Góra i Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu, w ramach projektu “Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zajęcia szkoleniowe prowadziła Pani Honorata Ziubrak, trenerka i kierownik Regionalnego Biura RCWIP w Jeleniej Górze.

Od początku w tworzeniu rady swój udział ma również Stowarzyszenie Brama Czadrowska, które niedawno wyłoniło swojego kandydata do RDPP.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment