Quadem z daleka od lasu!

Policjanci zwracają się z apelem do właścicieli quadów! Należy pamiętać, że korzystanie na terenach leśnych z pojazdów czterokołowych jest zabronione. Zdarzają się osoby, które w sposób, jaki poruszają się na czterokołowcach, niszczą pobliskie tereny leśny.

Przypominamy, las oraz podobne tereny rekreacyjne nie są miejscem dla quadów. Jeżdżąc tym sprzętem po terenach zielonych, płoszymy dziką zwierzynę i niszczymy środowisko naturalne. Należy pamiętać, że ruch pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami w lesie jest dozwolony tylko drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony jedynie wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach.

Osoby, które nie będą stosowały się do przepisów, muszą liczyć się z wysoką karą grzywny w myśl art. 161 KW.

Źródło: Komenda Miejska Policji w Wałbrzych. Więcej komunikatów w kategorii Policja.

Zobacz inne

Leave a Comment