Przyznano dotację dla Pisarzowic

Dnia 7 września 2016 roku w Urzędzie Gminy Kamienna Góra odbyło się spotkanie Wójta Patryka Strausa i Prezydenta Miasta Wałbrzych Romana Szełemeja. Podczas briefingu prasowego zostały przekazane dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji na inwestycje w infrastrukturę szkolną i przedszkolną w Pisarzowicach.

Dofinansowanie przyznane zostało ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014-2020.

Gmina Kamienna Góra, jako pierwszy samorząd Aglomeracji Wałbrzyskiej i jeden z pierwszych na Dolnym Śląsku, otrzymała dokumenty potwierdzające przyznanie unijnej dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Gmina prawdopodobnie będzie również samorządem, który jako pierwszy zrealizuje inwestycję w ramach Aglomeracji.

Dzięki realizacji inwestycji w gminie Kamienna Góra przybyło 48 nowych miejsc przedszkolnych. Powstały 2 oddziały przedszkolne, w tym 1 dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz stołówka, z której będą korzystać dzieci przedszkolne i dzieci chodzące do szkoły.

Inwestycja w infrastrukturę przedszkolną w gminie Kamienna Góra polegała na rozbudowie kompleksu Zespołu Szkół Publicznych w Pisarzowicach, o budynek przedszkola połączony z już istniejącymi obiektami oświatowymi.

Wniosek o dofinansowanie wraz z kompletem niezbędnej dokumentacji złożono już w miesiącu marcu 2016 roku ubiegając się o dofinansowanie w wysokości 1.124.439,05 zł. Po weryfikacji formalnej kosztów kwalifikowanych projektu przyznano dofinansowanie 1.118.082,10 zł.

Innym projektem planowanym do realizacji w ramach RPO WD ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej jest również stworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w gminie Kamienna Góra, który ma powstać w sołectwie Czadrów.

Stworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości pozwoli na dokończenie remontu świetlicy wiejskiej w Czadrowie i rozbudować jej infrastrukturę wraz z budową parkingu.

Przypominamy, iż z powodu braku funduszy kolejne prace remontowe świetlicy nie zostały rozpoczęte. Ponieważ obiekt został warunkowo dopuszczony do użytkowania przez Nadzór Budowlany, sprawa jego remontu musi zostać rozstrzygnięta w tym roku.

Termin złożenia wniosku upływa 15 listopada 2016 roku.

Niebawem poinformujemy o decyzjach dotyczących realizacji Inkubatora Przedsiębiorczości.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment