Podsumowano projekt stażowy “Nowe kwalifikacje – nowy start”

W dniu 18 lutego 2021 roku w Inkubatorze Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stacji Rozwój – Inkubatora Przedsiębiorczości w Lądku Zdroju. Podczas spotkania podsumowano również wspólnie realizowany projekt stażowy „Nowe kwalifikacje – nowy start”. Przypominamy, że pierwsza edycja projektu realizowana była na terenie powiatu kamiennogórskiego od września 2020 roku. Uczestniczki projektu miały możliwość podzielenia się doświadczeniami jakie zdobyły podczas szkoleń i staży. Podczas spotkania omawiano również możliwości kontynuowania współpracy pomiędzy Inkubatorami oraz wspólnego realizowania przyszłych projektów. Podjęto również decyzję o rozpoczęciu kolejnej edycji projektów stażowych realizowanych…

Pokaż więcej

Projekty stażowe w Inkubatorze Przedsiębiorczości

Inkubator Przedsiębiorczości rozpoczął realizację projektów skierowanych do osób niepracujących z naszego regionu, w wieku powyżej 30 roku życia. Celami projektów jest poprawa sytuacji osób na dolnośląskim rynku pracy, w tym zwiększenie szans na zatrudnienie uczestników. Wsparcie realizowane jest poprzez indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, szkolenia podnoszące kwalifikacje płatne staże Uczestnikom przysługuje stypendium stażowe i szkoleniowe! Ilość miejsc ograniczona! Zapraszamy do kontaktu – 75 613 9999.

Pokaż więcej

Sale konferencyjne Inkubatora Przedsiębiorczości

W budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przygotowano pomieszczenia, które pozwolą zorganizować udaną konferencję, szkolenie lub spotkanie biznesowe. Niebawem zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta dla klientów Inkubatora oraz nowoczesna strona internetowa. Przypominamy, że na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości przystosowany został budynek w miejscowości Czadrów. Jest to pierwszy inkubator utworzony na terenach wiejskich. Kolejne etapy tej inwestycji były prezentowane na naszym portalu w tagach inkubator. Do podstawowych celów działania Inkubatora należy: – wspieranie rozwoju gospodarczego i lokalnego rynku pracy,– promocja gospodarcza gminy Kamienna Góra i Ziemi Kamiennogórskiej,– edukacja ekonomiczna i promowanie postaw przedsiębiorczych,– kreowanie i promowanie…

Pokaż więcej

Dyrektor inkubatora przedsiębiorczości wybrany

Informujemy, że zakończyła się procedura rekrutacyjna na stanowisko Dyrektora Inkubatora Przedsiębiorczości w miejscowości Czadrów. Komisja rekrutacyjna najwyżej oceniła kandydata Pana Emila Korejwo. Przypominamy, że na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości przystosowany został budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Czadrów. Jest to pierwszy inkubator utworzony na terenach wiejskich. Kolejne etapy tej inwestycji były prezentowane na naszym portalu w tagach inkubator. Do podstawowych celów działania inkubatora będzie należało: – wspieranie rozwoju gospodarczego i lokalnego rynku pracy– promocja gospodarcza gminy Kamienna Góra i Ziemi Kamiennogórskiej– edukacja ekonomiczna i promowanie postaw przedsiębiorczych– kreowanie i promowanie innowacyjnych przedsięwzięć…

Pokaż więcej

Inkubator Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra

Trwają prace nad utworzeniem jednostki budżetowej pod nazwą “Inkubator Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra”. Projektem uchwały na najbliższej komisji zajmą się radni. Przypominamy, że na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości przystosowany został budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Czadrów. Jest to pierwszy inkubator utworzony na terenach wiejskich. Kolejne etapy tej inwestycji były prezentowane na naszym portalu w tagach inkubator. Do podstawowych celów działania inkubatora będzie należało: – wspieranie rozwoju gospodarczego i lokalnego rynku pracy– promocja gospodarcza gminy Kamienna Góra i Ziemi Kamiennogórskiej– edukacja ekonomiczna i promowanie postaw przedsiębiorczych– kreowanie i promowanie innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych…

Pokaż więcej

Inkubator przedsiębiorczości ocalał

Silny wiatr powalił duże drzewo przy inkubatorze przedsiębiorczości w miejscowości Czadrów. Drzewo uszkodziło jedynie nowe ogrodzenie i jedną z latarni. Podmuch wiatru powalił je równolegle do zmodernizowanego budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości. Elewacja budynku nie została uszkodzona. Na portalu Relacje Regionalne prezentowaliśmy kolejne etapy tej inwestycji. Wszystkie artykuły dostępne w tagach inkubator.

Pokaż więcej

Zakończono pierwszy etap budowy inkubatora przedsiębiorczości

Zakończono pierwszy etap budowy inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Czadrów. Wykonano wszystkie prace budowlane związane z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej i przystosowaniem jego sposobu użytkowania na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości. Wykonano m.in. niezbędną infrastrukturę, poprawiono charakterystykę energetyczną budynku, dokonano wymiany kotła stałopalnego na ekologiczny system ogrzewania oparty na gazie sieciowym. Budynek został rozbudowany również o szyb windy i plac manewrowo-postojowy z wydzieleniem miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, łącznie z nowoczesnym oświetleniem. W drugim etapie prac został przewidziany zakup niezbędnego wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych służących przyszłym przedsiębiorcom (oprogramowanie komputerowe). Przypominamy, iż…

Pokaż więcej

Inkubator przedsiębiorczości

Dobiega końca budowa inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Czadrów. Zainstalowano już windę w budynku. Obecnie trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach piętra. Przypominamy, iż w ramach projektu przebudowy części świetlicy wiejskiej wykonano m.in. infrastrukturę inkubatora, instalację sanitarną i elektryczną, budowę windy (dostęp dla osób niepełnosprawnych), wymieniono źródło ciepła i poprawiono efektywność energetyczną obiektu. Więcej na temat projektu w tagach inkubator.

Pokaż więcej

Inkubator przedsiębiorczości

Trwa budowa inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Czadrów. Po wykonaniu prac elewacyjnych, nawierzchni miejsc parkingowych i dróg wewnętrznych przystąpiono do prac wewnątrz obiektu. Zdemontowano schody prowadzące na piętro budynku. Trwają prace związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń. Przypominamy, iż projekt ma zostać zrealizowany do końca roku 2018. Inkubator przeznaczony będzie przede wszystkim dla przedsiębiorstw i mieszkańców gminy Kamienna Góra. Więcej na temat projektu w tagach inkubator.

Pokaż więcej

Inkubator przedsiębiorczości

Dobiegły końca prace elewacyjne oraz budowa nawierzchni miejsc parkingowych i dróg wewnętrznych powstającego inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Czadrów.  Już niebawem rozpoczną się intensywne prace wewnątrz budynku. W ramach robót wewnętrznych zostanie wykonane m.in. wyburzanie ścianek działowych, wykonanie nowych ścian i posadzek, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych. Przypominamy, iż przebudowę części świetlicy wiejskiej realizuje Gmina Kamienna Góra. Zakończenie prac zaplanowano do końca 2018 roku. Inkubator przeznaczony będzie przede wszystkim dla przedsiębiorstw i mieszkańców gminy Kamienna Góra. Więcej na temat projektu w tagach inkubator.

Pokaż więcej

Inkubator przedsiębiorczości

Trwają prace budowlane inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Czadrów, który będzie pierwszym utworzonym na terenach wiejskich. Dobiegają końca prace elewacyjne budynku. Zaawansowany jest etap budowy nawierzchni miejsc parkingowych oraz dróg wewnętrznych. Przypominamy, iż projekt ma zostać zrealizowany do końca roku 2018. Inkubator przeznaczony będzie przede wszystkim dla przedsiębiorstw i mieszkańców gminy Kamienna Góra, ale też powiatu. Więcej na temat projektu w tagach inkubator.

Pokaż więcej

Trwa budowa inkubatora przedsiębiorczości

Trwają prace budowlane inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Czadrów, który będzie pierwszym utworzonym na terenach wiejskich. Wsparcie będzie przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorstw i mieszkańców gminy Kamienna Góra, ale też powiatu. Projekt realizuje Gmina Kamienna Góra, która otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt ma zostać zrealizowany do końca roku 2018. W ramach projektu trwa przebudowa części świetlicy wiejskiej. Roboty budowlane, których celem jest wykonanie infrastruktury inkubatora, obejmują m.in.: roboty wewnętrzne (wyburzanie ścianek działowych, wykonanie nowych ścian i posadzek), wykonanie instalacji (sanitarnych,…

Pokaż więcej

Trwa budowa inkubatora przedsiębiorczości

Trwają budowa inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Czadrów, który będzie pierwszym utworzonym na terenach wiejskich. Zakończono zewnętrzne prace rozbiórkowe starych obiektów gospodarczych i wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych. Obecnie trwają prace wewnątrz budynku. Trwa przygotowanie obiektu do wykonania nowych ścian i wymiany stolarki okienno-drzwiowej. Inwestycja o wartości blisko 1 mln złotych, jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt realizuje Gmina Kamienna Góra. Więcej na temat inkubatora przedsiębiorczości w tagach inkubator.

Pokaż więcej

Trwa budowa inkubatora przedsiębiorczości

Trwają prace budowlane inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Czadrów, który będzie pierwszym utworzonym na terenach wiejskich. Wsparcie będzie przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorstw i mieszkańców gminy Kamienna Góra, ale też powiatu. Projekt realizuje Gmina Kamienna Góra, która otrzymała dofinansowanie w wysokości 658 957 PLN ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt ma zostać zrealizowany do 31 grudnia 2018 roku. W ramach projektu trwa przebudowa części świetlicy wiejskiej. Roboty budowlane, których celem jest wykonanie infrastruktury inkubatora, obejmują m.in.: roboty wewnętrzne (wyburzanie ścianek działowych, wykonanie nowych…

Pokaż więcej

Trwa budowa inkubatora przedsiębiorczości

Trwają prace budowlane pierwszego na terenach wiejskich inkubatora przedsiębiorczości, oferującego szkoleniowe i doradcze wsparcie biznesu. Zakończono już prace rozbiórkowe starych obiektów gospodarczych i wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych. Po wykonaniu instalacji nowego szamba rozpoczną się prace remontowe elewacji budynku, a następnie instalacji gazowych i grzewczych (kotłownia gazowa). Całość prac, zgodnie z umową ma zakończyć się do końca grudnia br. W wyniku realizacji projektu, budynek w którym mieści się obecnie świetlica wiejska w miejscowości Czadrów, zostanie wyposażony na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości oferującego wsparcie początkującym przedsiębiorcą. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób…

Pokaż więcej

Trwa budowa inkubatora przedsiębiorczości

Trwają prace budowlane pierwszego na terenach wiejskich inkubatora przedsiębiorczości, oferującego szkoleniowe i doradcze wsparcie biznesu. Zakończono już większość zewnętrznych prac rozbiórkowych starych obiektów gospodarczych położonych w północno-wschodniej części nieruchomości, a także rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych. W ciągu kilku najbliższych tygodni rozpoczną się prace remontowe elewacji budynku, a następnie instalacji gazowych i grzewczych (kotłownia gazowa). Całość prac, zgodnie z umową ma zakończyć się do końca grudnia br. Inwestycja ta, o wartości blisko 1 mln złotych, jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa…

Pokaż więcej

Ruszyła budowa inkubatora przedsiębiorczości

Ruszyły prace budowlane pierwszego na terenach wiejskich inkubatora przedsiębiorczości, oferującego szkoleniowe i doradcze wsparcie biznesu. W ramach projektu, na który Gmina Kamienna Góra otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, zostaje przebudowana część świetlicy wiejskiej w miejscowości Czadrów. W wyniku realizacji projektu powstanie jednostka organizacyjna współpracującą z przedsiębiorcami i mieszkańcami gminy Kamienna Góra, ale też powiatu. Roboty budowlane obejmą m.in.: wnętrze budynku (wyburzanie ścianek działowych, wykonanie nowych ścian i posadzek), wykonanie instalacji (sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych), budowę windy (dostęp dla osób niepełnosprawnych), wymianę źródła…

Pokaż więcej

Umowa na inkubator przedsiębiorczości podpisana

Gmina Kamienna Góra rozpoczęła realizację projektu pn. “Przebudowa i rozbudowa budynku w Czadrowie na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości oferującego szkoleniowe i doradcze wsparcie biznesu.”, na który otrzymała dofinansowanie w wysokości 658 957,50 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. W wyniku realizacji projektu, budynek w którym mieści się obecnie świetlica wiejska w Czadrowie, zostanie wyposażony na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości oferującego wsparcie początkującym przedsiębiorcą. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zostanie wykonane nowe otoczenie budynku, łącznie z miejscami postojowymi dla samochodów i nowym ogrodzeniem…

Pokaż więcej

Inkubator przedsiębiorczości w Czadrowie

Dnia 7 maja 2018 roku w Gminie Kamienna Góra została podpisana umowa z wykonawcą na przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Czadrowie na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości. Przypominamy, iż dnia 9 kwietnia 2018 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę budynku. Remont wykona Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Kowalski z Kamiennej Góry. Inkubator przedsiębiorczości w Czadrowie będzie pierwszym utworzonym na terenach wiejskich. Wsparcie będzie przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorstw i mieszkańców gminy Kamienna Góra, ale też powiatu. Zmieni się również postrzeganie gminy i jej faktyczne możliwości udzielania wsparcia dla przedsiębiorców,…

Pokaż więcej

Inkubator przedsiębiorczości w Czadrowie

Dnia 9 kwietnia 2018 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę budynku (świetlicy) w miejscowości Czadrów na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości. Remont wykona Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Kowalski z Kamiennej Góry. Przypominamy, iż inkubator przedsiębiorczości w Czadrowie będzie pierwszym utworzonym na terenach wiejskich. Wsparcie będzie przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorstw i mieszkańców gminy Kamienna Góra, ale też powiatu. Zmieni się również postrzeganie gminy i jej faktyczne możliwości udzielania wsparcia dla przedsiębiorców, a także urzeczywistni się wpływ samorządu gminy na kreowanie lokalnej aktywności gospodarczej oraz na prowadzenie edukacji ekonomicznej wśród…

Pokaż więcej

Inkubator przedsiębiorczości w Czadrowie

Dnia 23 marca 2018 roku odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę budynku (świetlicy) w miejscowości Czadrów na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości. Wykonawca podał cenę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Wszystko wskazuje na to, iż jest ona do zaakceptowania przez zamawiającego i już przy pierwszym postępowaniu przetargowym zostanie wyłoniony wykonawca na remont obiektu. Inkubator przedsiębiorczości w Czadrowie będzie pierwszym utworzonym na terenach wiejskich. Wsparcie będzie przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorstw i mieszkańców gminy Kamienna Góra, ale też powiatu. Zmieni się również postrzeganie gminy i jej faktyczne możliwości udzielania…

Pokaż więcej

Inkubator przedsiębiorczości w Czadrowie

Trwa proces wyłonienia wykonawcy przebudowy budynku (świetlicy) w miejscowości Czadrów na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości. Termin składania ofert upływa 23 marca 2018 roku. Jeżeli zostanie wyłoniony wykonawca prace remontowe ruszą już w kwietniu br. Inkubator przedsiębiorczości w Czadrowie będzie pierwszym utworzonym na terenach wiejskich. Wsparcie będzie przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorstw i mieszkańców gminy Kamienna Góra, ale też powiatu. Zmieni się również postrzeganie gminy i jej faktyczne możliwości udzielania wsparcia dla przedsiębiorców, a także urzeczywistni się wpływ samorządu gminy na kreowanie lokalnej aktywności gospodarczej oraz na prowadzenie edukacji ekonomicznej wśród lokalnej…

Pokaż więcej

Inkubator przedsiębiorczości w Czadrowie

Informujemy, iż pozytywnie zakończyła się procedura o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Europejskiego Funduszu Społecznego. Efektem powyższego będzie przebudowa i rozbudowa budynku w Czadrowie (świetlica) na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości oferującego szkoleniowe i doradcze wsparcie biznesu. Wnioskodawcą projektu była Gmina Kamienna Góra, która jako jedyna otrzymała dofinansowanie. Gratulujemy wójtowi i urzędnikom gminy za profesjonalnie wykonaną pracę. Całkowita wartość projektu wynosi 1 013 147 zł. Kwota wydatków kwalifikowanych 823 696 zł. Kwota dofinansowania 658 957 zł. Projekt ma zostać…

Pokaż więcej

Przekazanie dotacji

Dnia 17 stycznia 2017 roku w Urzędzie Miasta Kamienna Góra odbyło się spotkanie Burmistrza Krzysztofa Świątka, Prezydenta Miasta Wałbrzych Romana Szełemeja i Wójta Gminy Kamienna Góra Patryka Strausa. Briefing prasowy dotyczył środków Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014-2020. Podczas briefingu zostały oficjalnie przekazane dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji. Wśród projektów wybranych do dofinansowania znalazły się następujące projekty z naszego terenu: Miasto Kamienna Góra: „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze”, „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miejskiej Kamienna Góra”, Gmina Kamienna Góra: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach…

Pokaż więcej

Przyznano dotację dla Pisarzowic

Dnia 7 września 2016 roku w Urzędzie Gminy Kamienna Góra odbyło się spotkanie Wójta Patryka Strausa i Prezydenta Miasta Wałbrzych Romana Szełemeja. Podczas briefingu prasowego zostały przekazane dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji na inwestycje w infrastrukturę szkolną i przedszkolną w Pisarzowicach. Dofinansowanie przyznane zostało ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014-2020. Gmina Kamienna Góra, jako pierwszy samorząd Aglomeracji Wałbrzyskiej i jeden z pierwszych na Dolnym Śląsku, otrzymała dokumenty potwierdzające przyznanie unijnej dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Gmina prawdopodobnie będzie również samorządem, który…

Pokaż więcej

Spotkanie z wójtem

Dnia 6 kwietnia 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Czadrowie odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie Wójta Gminy Kamienna Góra z mieszkańcami naszego sołectwa. Na spotkaniu został przedstawiony temat budżetu Gminy Kamienna Góra, zostały przedstawione założenia do mapy zagrożeń przez przedstawicieli policji, został poruszony temat budowy składowiska przetwarzania odpadów, o którym informowaliśmy wcześnie oraz sprawa dokończenia remontu świetlicy. Remont świetlicy nie może zostać dokończony z powodu braku funduszy. Inicjatywą Wójta Patryka Strausa jest stworzenie w Czadrowie inkubatora przedsiębiorczości. Jego utworzenie pozwoli wykorzystać 100% unijnych środków na całkowite wyremontowanie świetlicy wraz z…

Pokaż więcej