Przygotowania do remontu ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze

Miasto Kamienna Góra przygotowuje się do przebudowy ponad 2-kilometrowego odcinka ul. Lubawskiej. Wkrótce zostanie zlecone przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu. Po skompletowaniu papierów będzie można przystąpić do montażu finansowego przedsięwzięcia, jednak prace budowlane na pewno nie zaczną się w bieżącym roku.

Zakres robót ma obejmować: wymianę nawierzchni, budowę chodników i miejsc parkingowych, w miarę potrzeb zostaną wymienione sieci podziemne.

– Istotnym zagadnieniem będzie też poprawa bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ulic: Lubawskiej i Ziemskiej oraz biegnącej tam ścieżki rowerowej – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.  

– Obecnie wyjazd z ul. Ziemskiej jest poważnie utrudniony ze względu na słabą widoczność na łuku drogi. Rowerzyści też będą się czuli bezpieczniej, gdy ruch na skrzyżowaniu zostanie uspokojony – dodaje burmistrz.            

Na razie trudno przewidzieć jakie rozwiązania zaproponują projektanci. Być może będzie mini rondo przejazdowe, które będzie można wytyczyć, jedynie zmieniając organizację ruchu w obrębie istniejącego skrzyżowania. 

Zobacz inne

Leave a Comment