Przetarg na najem garażu w Kamiennej Górze

Burmistrz Kamiennej Góry ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy Al. Wojska Polskiego 38 w Kamiennej Górze.

Cena wywoławcza za najem garażu o powierzchni 15,26 m2 ustalona została na kwotę 101,33 zł brutto miesięcznie.

Przetarg odbędzie się 25.02.2020 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 20 zł do dnia 21.02.2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 Bank PKO BP SA w Kamiennej Górze.

Szczegółowe informacje na temat najmu oraz przetwarzania danych osobowych można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 307, tel. +48 75 64-55-119 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: – najem i dzierżawa nieruchomości – 2020)

Share

Zobacz inne

Leave a Comment