Przekazanie karetki

Dnia 19 grudnia 2016 roku przed wejściem głównym do ratusza w Kamiennej Górze odbyło się oficjalne przekazanie karetki dla OSP Specjalnej Grupy Ratownictwa Medycznego.

Ten środek transportu dysponowany na miejsce nagłego zachorowania albo wypadku, przeznaczony do udzielania pomocy, przewozu chorych lub rannych z miejsca zdarzenia do szpitala został pozyskany dzięki wicemarszałek Iwonie Krawczyk. W przekazaniu uczestniczył również burmistrz Krzysztof Świątek i dyrektor wrocławskiego pogotowia Wincenty Mazurec.

Przekazany ambulans pochodzi z Pogotowania Ratunkowego we Wrocławiu.

OSP Specjalna Grupa Ratownictwa Medycznego z Kamiennej Góry to stowarzyszenie realizujące zadania ochrony życia i zdrowia ludzi. Finansowana jest z dotacji płynących z kamiennogórskiego urzędu miasta oraz ze składek członkowskich.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment