Powiat Kamiennogórski rozpoczął realizację nowego projektu

W partnerstwie z Gminą Miejską Kamienna Góra, Gminą Wiejską Kamienna Góra oraz Svazek obcí Východní Krkonoše, Powiat Kamiennogórski rozpoczął realizację projektu “Rozwój turystyki aktywnej na pograniczu polsko-czeskim”.

Projekt ma na celu poszerzenie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza oraz pogłębienie współpracy na rzecz rozwoju aktywnej turystyki transgranicznej i stworzenia wspólnego produktu turystycznego.

Działania w ramach projektu:

  1. Zaprojektowanie i rewitalizacja tras wspinaczkowych w rejonach:

Spękane Skały – rewitalizacja 12 tras, 6 nowych tras;
Zadzierna – 12 nowych tras wspinaczkowych;
Pustelnia – 4 nowe trasy wspinaczkowe.

  1. Montaż infrastruktury turystycznej w postaci tablic ze skałoplanami, drewnianych ławek bezpiecznego miejsca na ognisko.
  2. Wydruk dwujęzycznej mapy turystycznej przedstawiającej rejony wspinaczkowe polsko-czeskiego pogranicza.
  3. Zakup wraz z instalacją i oznakowanie 2 stacji ładowania e-rowerów w Krzeszowie i Kamiennej Górze.
  4. Wyznaczenie trasy rowerowej łączącej atrakcje turystyczne polsko-czeskiego pogranicza.

Projekt “Rozwój turystyki aktywnej na pograniczu polsko-czeskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Wartość projekt: 27 271,92 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 23 181,13 EUR
Budżet państwa: 1 363,59 EUR
Wkład własny: 2 727,20 EUR

Share

Zobacz inne

Leave a Comment