Podsumowanie Szkolnego Sezonu Turystycznego 2019

W dniu 12 grudnia 2019 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce odbyła się uroczystość Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego 2019.

Uroczystość rozpoczęła się prezentacją multimedialną przygotowaną przez Pana Jerzego Rubacha, prezesa kamiennogórskiego oddziału PTSM, przedstawiającą przebieg tegorocznych wycieczek turystyczno-krajoznawczych.

Impreza odbyła się w dwóch częściach. W pierwszej uczestniczyli uczniowie klasy IIa (wychowawca Monika Fedoruk, IIb (wychowawca Magdalena Winter). Natomiast w drugiej 5a (wychowawca Ewa Bienias), 6a (wychowawca Klaudia Kurzawa) oraz uczniowie klasy 7 z Chełmska Śląskiego (wychowawca Zofia Duszyńska).

W uroczystości wziął udział dyrektor szkoły Pan Arkadiusz Rzepka, który podziękował wszystkim uczestnikom wydarzenia oraz wicedyrektor Pani Agnieszka Kasprzyk-Żmudzińska.

Podsumowanie stało się okazją do wręczenie podziękowań i nagród.
Po części oficjalnej dzieci przystąpiły do wspólnego poczęstunku przygotowanego przez rodziców.

Zobacz inne

Leave a Comment